Yritysten jätehuolto

Yrityspalvelut

Stormossenin toiminta-alueella yhteisomistusyritys Revisol Vaasa Oy tarjoaa jätehuoltopalveluja yrityksille. Yrityksen toiminta sijaitsee Stormossenin jätekeskuksen alueella.

Yritysasiakkaita palvelee Revisol Vaasa.

Palvelupäällikkö Seppo Ruostekoski, puh. 050 594 3176, seppo.ruostekoski@revisol.fi

Tuotantopäällikkö Heikki Knookala, puh. 050 552 0124, heikki.knookala@revisol.fi

Aluevastaava Esa Hanka, puh. 044 475 7018, esa.hanka@revisol.fi

Yrityspalvelut kunnan toissijaisen vastuun perusteella (TSV-palvelu)

Stormossen voi myös yrityksen pyynnöstä toteuttaa yrityksen jätehuollon kunnan toissijaisen vastuun perusteella, ns. TSV-palveluna, mutta vasta sen jälkeen, kun jätteen haltija on ensin etsinyt Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätehuoltopalvelua markkinoilta.

Jätteen haltijan on julkaistava ilmoitus Materiaalitori.fi-tietoalustassa ja annettava vähintään 14 vrk aikaa tarjousten antamiseen. Saatujen tarjousten perusteella jätteen haltija ratkaisee ovatko tarjoukset kohtuullisin ehdoin saatuja. Jos ei, jätteen haltija voi pyytää TSV-palvelua kunnan jäteyhtiöltä. Vaasan seudun jätelautakunnan hyväksymä jätemaksutaksa sisältää yritysten ja yhteisöjen TSV-hinnaston (toissijainen jätehuoltopalvelu jätelain 33§ mukaan).

Yrityksen kannattaa ilmaista mahdollinen TSV-palvelun tarpeensa Materiaalitori.fi-alustalle jätettävään ilmoitukseen jo ilmoituksen tekemisen yhteydessä.

Materiaalitori.fi-tietoalustan käyttövelvoite ei koske

  • ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuvaa jätehuoltopalvelun tarvetta
  • sellaisia yrityksiä, joiden vuosittainen TSV-palvelun tarve alittaa arvoltaan 2 000 euroa (alv 0 %)

Näissä tapauksissa jätteen haltija voi pyytää tarvitsemaansa jätehuoltopalvelua suoraan Stormossenilta.

Lisätietoa Materiaalitori.fi-tietoalustasta löydät klikkaamalla tätä linkkiä.