Yritysten jätehuolto

1.1.2020 voimaan astuneet jätelain muutokset aiheuttivat muutoksia yrityksille tarkoitettuihin kunnan jätehuoltopalveluiden käytäntöihin.

Stormossen voi myös jatkossa yrityksen pyynnöstä toteuttaa yrityksen jätehuollon kunnan toissijaisen vastuun perusteella, ns. TSV-palveluna, mutta vasta sen jälkeen, kun jätteen haltija on ensin etsinyt Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätehuoltopalvelua markkinoilta.

Jätteen haltijan on julkaistava ilmoitus Materiaalitori.fi-tietoalustassa ja annettava vähintään 14 vrk aikaa tarjousten antamiseen. Saatujen tarjousten perusteella jätteen haltija ratkaisee ovatko tarjoukset kohtuullisin ehdoin saatuja. Jos ei, jätteen haltija voi pyytää TSV-palvelua kunnan jäteyhtiöltä. Yrityksen kannattaa ilmaista mahdollinen TSV-palvelun tarpeensa Materiaalitori.fi-alustalle jätettävään ilmoitukseen jo ilmoituksen tekemisen yhteydessä.

Materiaalitori.fi-tietoalustan käyttövelvoite ei koske

  • niitä yrityksiä, joilla on voimassa oleva ennen 1.1.2020 solmittu TSV-sopimus Stormossenin kanssa;
  • ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuvaa jätehuoltopalvelun tarvetta
  • sellaisia yrityksiä, joiden vuosittainen TSV-palvelun tarve alittaa arvoltaan 2 000 euroa (alv 0 %)

Näissä tapauksissa jätteen haltija voi pyytää tarvitsemaansa jätehuoltopalvelua suoraan Stormossenilta.

Lisätietoa Materiaalitori.fi-tietoalustasta löydät klikkaamalla tätä linkkiä. Huomioithan, että linkin kautta siirryt toiselle sivustolle.