Omakotitalo

Omakotitalot ja pientalot

Omakotitalojen ja pientalojen (1-4 asuntoa) asukkailla on monta vaihtoehtoa hoitaa jätehuolto. He ottavat ensin yhteyttä kuljetusyritykseen, joka hoitaa jätteiden tyhjennykset. Minimivaatimuksena on hankkia omalle pihalle jäteastia poltettavalle jätteelle. Siihen saa myös laittaa biojätteet. Suosittelemme kuitenkin, että kaikki kotitaloudet keräävät biojätteet erikseen.

Näin omakotitalon asukkaat voivat lajitella biojätteensä

  • Erillinen biojäteastia ja sopimus oman kuljetusyrityksen kanssa
  • Monilokeroastia, L&T tarjoaa astiavaihtoehdon, jossa on lokerot biojätteelle ja poltettavalle jätteelle
  • Nelilokeroastia, Remeo tarjoaa nelilokeroastian, jossa on omat lokerot biojätteelle, poltettavalle jätteelle, lasille ja metallille
  • Oma komposti, joka on lämpöeristetty
  • Yhteinen biojäteastia naapureiden kanssa

Ole yhteydessä kuljetusyritykseesi ja kysy heidän vaihtoehdoistaan. Monet kuljetusyritykset tyhjentävät paperiastiat ilmaiseksi.

Ekopisteelle viedään paperi, lasi, metalli ja paristot. Joillakin ekopisteillä on myös kartonki- ja muovipakkausten keräys sekä tekstiilienkeräys.

Jokainen kotitalous on oikeutettu saamaan Stormossenin asiakaskortin, joka otetaan mukaan vieraillessa hyötykäyttöasemalla. Käyntimääriä ei ole rajoitettu. Vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä suuret esineet viedään hyötykäyttöasemalle.

Miten usein astia tyhjennetään?

Se riippuu sinun jätemäärästä! Hyvin lajiteltuna jätettä syntyy vähemmän.

Poltettava jäte tyhjennysväli on 1-2 viikkoa ja talviaikaan 1-4 viikon välein ilman erillistä pidennetyn tyhjennysvälin hakemusta jätelautakunnalle. Biojätteen tyhjennysväli on 1-2 viikkoa sekä kesällä että talvella. Nelilokeroastian tyhjennysväli on 1-2 viikkoa kesällä ja 1-4 viikkoa talvella.

Tyhjennysvälin pidentämiseksi jätetään kirjallinen hakemus Vaasanseudun jätelautakunnalle, PL 2, 65 101 VAASA.

Pitääkö olla jäteastia vaikka minulla ei ole jätettä?

Kyllä. Kaikkien kotitalouksien tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Näin vähennetään riskiä, että jätettä joutuu luontoon. Mikäli tuotat vähän jätettä, suosittelemme pienempää jäteastiaa ja sopivat tyhjennysvälit. Yhteinen jäteastia naapurin kanssa on myös hyvä vaihtoehto.