Bioavfallskärl tvättas fr.o.m. maj

Tvättning av fastigheternas bioavfallskärl startar i maj. Orsaken till tidpunkten är att det inte ska vara minusgrader då avfallskärl tvättas i stor skala. Kärlen tvättas av Stormossens underentreprenör två gånger per år. Dessa två tvättar, som ingår i tömningspriset, utförs enligt ett förutbestämt schema.

Om man önskar få kärlet tvättat oftare kan man beställa extra kärltvätt via Stormossens logistikavdelning via e-postadressen logistik@stormossen.fi eller telefonnummer 010 320 7676 (må-fre kl. 9-15). Man kan också tvätta kärlet själv.

Här finns instruktioner, tips och råd för en smidig bioavfallssortering.