Instruktioner

1.

Tryck ner stolpspjuten ordentligt i marken. Placera fyra stolpspjut som en rektangel, på bredden ska avståndet vara 900mm mellan stolpspjuten och på längden ska avståndet vara 2000mm. Placera det femte stolpspjutet på mitten på långsidan. Kontrollera att stolpspjuten står rakt och att de är på samma höjd

2.

Såga två stolpar med längden 1900mm och tre med längden 1700mm av 75×75. Såga ett hack i toppen på varje stolpe med måttet 50×100. Placera stolparna i stolpspjuten, de korta på baksidan och de långa på framsidan, observera att hacken ska vara svängda utåt. Skruva fast stolparna i stolpspjuten.

3.

Såga två balkar av 50×100 med längden 2150mm 0ch skruva fast dem i hacken på stolparna du nyligen gjort.

4.

Såga tre takbalkar med längden 1280mm av 50×100. Skruva fast dem ovanpå balkarna du skruvade fast i föregående punkt. Två av takbalkarna ska vara längst ut på vardera kanten och den tredje ska vara på mitten mellan dem.

5.

Såga tre 2350mm långa bitar av 25×48. Skruva fast bärläkten på takbalkarna, en på fram- och baksidan och en på mitten. Om du väljer att ha takpapp på taket kan du hoppa över detta steg, men om du väljer takplåt är det nödvändigt att du lägger bärläkt.

6.

Såga 12 brädor av 22×100 med längden 2350mm, skruva fast dem ovanpå takbalkarna. Lägg nu takpappen, börja nerifrån och arbeta uppåt. Om du väljer plåttak i stället för takpapp behöver du inte såga upp de 12 brädorna, utan du kan lägga plåten direkt ovanpå bärläkten.

7.

Såga två balkar med längden 900mm och två med längden 965mm. Skruva fast dem 150mm från matken. De längre ska vara på kortsidorna, och de korta ska vara på långsidan på baksidan av avfallskärlstaket.

8.

Såga 20 fasadbrädor med längden 1050mm och 10 med längden 2150mm av 22×100. Skruva fast dem 150mm från marken. På modellen är det 8mm mellan varje bräda.

9.

Såga 16 bitar av 22×45 med längden 1050mm och 10 bitar med längden 2150mm. De första ribborna på varje kortsida och den ena långsidan placeras 8mm ovanför den översta fasadbrädan, resterande ribbor placeras så det är 25mm mellan varje ribba. Det ska vara nio ribbor på varje kortsida, vid behov kan den översta sågas kortare om den inte passar. På baksidan ska det vara sju ribbor. På framsidan av avfallskärlstaket skruvar du fast de resterande 2150mm långa ribborna. Se på modellbilden nedan hur de ska placeras.

10.

Såga fyra knutbräder av 22×100 med längden ca. 1650 och fyra med längden ca. 1850. Skruva fast de kortare brädorna på baksidan av avfallskärlstaket och de långa på framsidan. Du kan vid behov såga till brädorna för att de ska passa perfekt. Knutbrädorna ska börja på samma höjd som väggpanelen.

11.

Såga två takkantsbrädor av 22×100 med längden 2395mm och två med längden 1275mm. Skruva fast takkanten.

12.

Ritningar

Materiallista

Färdiga måttSågat virke (mm)AntalVirkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut77x775
Stolpar75x7519002L=4000 2st
17003
Takbalkar50x10021502L=4000 3st
12803
Takbrädor eller råspont22x100235012L=5000 6st
Bärläkt25x4823503L=5000 2st
Väggstomme75x759002L=4000 1st
9652
Fasadbrädor22x100105020L=4000 14st
215010
Ribbor22x45105016L=4000 12st
215010
Knutbrädor22x10016504L=4000 4st
18504
Takkantsbräder22x12023952L=4000 2st
12752
Takpapp
Filtspik20mm
SkruvarRST5x90
SkruvarRST4x50

Observera att materielmängderna är beräknade så det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan förekomma avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

Ladda ner instruktionerna som pdf-dokument

Ladda ner instruktionerna