Instruktioner

1.

Såga fyra 75×75 stolpar så de får längden 1100mm.

2.

Tryck ner de fyra stolpspjuten i marken, på bredden ska avståndet mellan dem vara 900mm och på längden 1400mm. Kontrollera att stolpspjuten är raka och på samma höjd. Placera stolparna i stolpspjuten och kontrollera att de står rakt, skruva fast stolparna i stolpspjuten.

3.

Såga 28 ribbor med längden 1070mm och 14 med längden 1550mm, alla ribbor ska vara utav 22×45. Skruva fast ribborna, börja 130mm från stolpen slut, på modellen är avståndet mellan varje ribba 25mm. Det ska vara 14 ribbor på varje kortsida och på ena långsidan.

4.

Såga 28 bitar av 22×45 med längden 100mm, fäst dem på framsidan så att de delvis döljer stolparna något, följ samma linje som övriga ribbor du redan skruvat fast.

5.

Såga två bitar med längden 1100mm och en med längden 1600mm av 50×100. Såga den ena ändan på de 1100mm långa så den har vinkeln 45°. Såga båda ändorna så de får vinkeln 45° på den som är 1600mm lång. Skruva fast dem ovanpå stolparna så de döljer ändorna på stolparna.

Ritningar

Materiallista

Färdiga måttSågat virke (mm)AntalVirkets lagerlängd (mm)
Stolpar75x7511004L=4000 2st
Stolpspjut77x774
Ribbor22x45107028L=4000 17st
155014
10028
Balkar50x10016001L=4000 1st
11002
SkruvarRST 5x90
SkruvarRST 4x50

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

Ladda ner instruktionerna som pdf-dokument

Ladda ner instruktionerna