Företagstjänster

Avfallshanteringsservice för företag

Stormossen Restor Oy Ab är ett helägt dotterbolag till Stormossen. Bolaget erbjuder avfallhanteringsservice till företag på affärsmässiga villkor. Stormossen beslöt i slutet av år 2019 att särskilja en del av sin affärsmässiga verksamhet pga. de senaste årens lagändringar, som begränsar kommunala avfallsbolags möjligheter att erbjuda avfallshanteringstjänster till företag i samma utsträckning som tidigare.

Med lösningen erbjuder vi ansvarsfull avfallshantering till SM-företagen även i fortsättningen.

I praktiken märks knappt någon ändring ur företagskundernas synvinkel. Avfallen levereras till avfallscentralen vid Stormossen som tidigare. Endast fakturan och andra dokument i samband med avfallsleveranserna kommer framöver i dotterbolagets namn.

Prislista