Ett smidigt besök på återvinningsstationen

Våren är den mest livligaste tiden på våra återvinningsstationer. Här våra bästa tips för ett smidigt besök:

  • Reservera gott om tid för besöket.
  • Ha med dig max. 2 m³ avfall per besök (motsvarar ungefär en vanlig bilsläpkärra).
  • Sortera avfallet på förhand så sparar du allas tid och köerna på stationen blir kortare.
  • Om du har tungt avfall, ta med bärhjälp eftersom du ska tömma avfallslasten själv. Personalen kommer att hjälpa dig så mycket som de kan, men deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa dig med sorteringen.
  • Ta ditt kundkort med dig.

Välkommen! Här hittar du sommaröppethållningstider av våra återvinningsstationer.