Vi tar emot överblivna äpplen

Blev dina äpplen också angripna av rönnbärsmalen? Vi tar emot överbliven äppelskörd vid trädgårdsavfallsstationen i Vasa och på återvinningsstationerna i Storkyro, Lillkyro och vid Stormossens avfallscentral. De överblivna äpplena körs sedan till vår bioavfallsanläggning och blir till biogas och kompostjord. Töm därför dina äpplen i containern utan plastpåsar. Lämna inte säckar med äpplen bredvid containern.

Tack för att du sorterar! För att det är viktigt.