Stormossen bidrar till ett mer koldioxidneutralt Österbotten

Circles EdgeUnder året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.

–  Området är fullt av potential. Läget bredvid E8-vägen och tillgängligheten med av- och påfart intill är ypperligt. Vi kommer bygga totalt cirka 8 200 m² på tomten som är 1,6 hektar stor. Det vi bygger här är unikt för området – en byggnad som kommer att vara så koldioxidneutral som möjligt och där vi kommer att använda nya miljöteknologiska innovationer, berättar vd Linus Krooks på Kvadraten Ab.

Hela området har fokus på cirkulär ekonomi och miljövänlighet.

– Vi vill nu ta nästa steg och tror att företagen idag har samma målsättningar som oss – de vill agera på ett ansvarsfullt sätt samt minska sitt koldioxidavtryck, fortsätter Krooks.

Visionen för Circle’s Edge har till stor del formats av tomtens läge och byggnaden ska stå för det första intrycket man får när man anländer till Renergi hubben på Fågelberget.

– Därför har vi satsat på att förmedla områdets och regionens image i byggnaden. Namnet härstammar från engelskans ”The leading edge”, och syftar i detta fall på att ligga i framkanten då det gäller innovation inom cirkulär ekonomi, förklarar säger Daniel Ekblad, affärsutvecklare på Kvadraten Ab.

Kvadraten söker som bäst företag som vill utveckla sin verksamhet och antingen skapa den egna perfekta lösningen eller till och med nyetablera sig i regionen genom detta område. Circle’s Edge passar för både produktion, kontorsutrymmen, lager och detaljhandel.

Circles Edge

Utrymmena kommer att byggas specifikt enligt hyresgästens behov. Byggarbetena kommer att startas då avtalen med hyresgästerna i det första skedet har undertecknats.

– Vi förhandlar redan med några aktörer, men det är klart att det behövs fler för att fylla alla utrymmen, berättar Krooks.

– Företaget kan men behöver inte vara verksamt specifikt inom cirkulär ekonomi, det kan vara vilket företag som helst som är intresserat av att utveckla sin verksamhet till mera cirkulär och koldioxidneutral, förtydligar Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchef Göran Östberg och fortsätter:

– Vi försöker oss på ett helt nytt koncept.  Hela detta område på Fågelberget planeras för att framhäva cirkulär ekonomi. Detta görs som en del av RENERGI Circular Economy Hub samt inom ramarna för CERM-projektet som VASEK genomför tillsammans med flera partners. Projektets målsättning är att skapa ett flertal företagssamarbeten där verksamheten blir betydligt mer cirkulär och företagen utnyttjar materialströmmar inom eller utanför regionen som ger klara konkurrensfördelar.

Daniel Ekblad (till vänster), Dennis Sundqvist, Linus Krooks, Aimo Latvala och Göran Östberg är alla delaktiga i det nya, koldioxidneutrala projektet Circle’s Edge som ska byggas på Fågelberget.

I Circle’s Edge -helheten kommer Bravida Oyj att fungera som teknisk rådgivare, planerare och helhetsentreprenör.

– Vårt gemensamma mål är att söka en miljövänlig men även produktiv lösning så att kunden får den bästa möjligheten att agera miljömedvetet till ett konkurrenskraftigt pris. För uppvärmningen av byggnaden kommer vi att använda oss av överloppsenergi från Stormossens processer och på taket installeras solpaneler för elproduktion, berättar enhetschef Denns Sundqvist från Bravida.

– Utnyttjandet av överloppsenergi från Stormossen leder till att Stormossens egna koldioxidutsläpp minskar samt möjliggör fossilfri uppvärmning, förklarar Aimo Latvala, VD på Stormossen. Det här är ett mycket intressant projekt som bidrar till ett mer koldioxidneutralt Österbotten, och på sikt kan synergieffekterna oss emellan bli ännu fler, tillägger han.

Som jämförelse släpper en motsvarande normal byggnad ut cirka 76 ton koldioxid per år, vilket motsvarar den mängd som produceras av 760 000 km körning med en Audi A4. Detta motsvarar en resa till månen och tillbaka varje år.

– Med tanke på byggnadens livslängd gör denna utveckling en väsentlig skillnad för miljön, konstaterar alla parter i projektet.

Se även: https://youtu.be/vG4ns57zY3k

 

Linus Krooks, Kvadraten Ab
040 1822180, linus@kvadraten.fi

Göran Östberg, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
0500 366 097, goran.ostberg@vasek.fi

Dennis Sundqvist, Bravida Oyj
050 3072117, dennis.sundqvist@bravida.fi

Aimo Latvala, Stormossen
045 895 0008, aimo.latvala@stormossen.fi