Instruktioner

1.

Markera ut platsen för avfallskärlstaket och ta bort eventuellt gräs och matjord.

2.

Gräv ur för färdiga plintar, eller gjut plintar själv så att stolpfästena hamnar på den platsen som stolparna ska vara. Var noga och mät alla avstånd samt diagonalerna.

3.

Såga tre 95×95 stolpar med längden 2100mm, tre med längden 1900mm och två med längden 2000mm, såga ett urtag med måttet 45×145 på varje stolpe.

4.

Res stolparna och använd strävor för att stolparna hela tiden ska stå rakt, använd vattenpass för att se om de är rak. De tre 2100mm långa stolparna placeras längst fram, de 200mm långa stolparna i mitten och de 1900mm långa stolparna längst bak. Observera att urtagen ska vara vända utåt. Fäst med 6×40 skruv.

5.

Såga tre 45×145 reglar med längden 3260mm, fäst dem i urtagen med 5×80 skruv.

6.

Såga fem takreglar av 45×120 med längden 3275mm. Snedkapa ändorna för att få ett lättare uttryck i fram- och bakkanten. Fäst takreglarna ovanpå reglarna du skruvade fast i föregående punkt, använd 4,8×40 skruv. Placera ut dem med ett jämt avstånd över hela taket.

7.

Nu är det dags för bärläkten. Såga fem stycken bitar läkt med längden 3660mm av 25×48. Skruva fast bärläkten, i fram- och bakkanten, en i mitten och det två övriga däremellan, använd 4,5×50 skruv.

8.

Såga ännu två bitar bärläkt med längden 3275mm, skruva fast på gavlarna på bärläktens undersida.

9.

Montera på plåttaket, skruva fast med 4,8x35mm farmarskruv.

10.

Såga fyra skruvreglar av 45×45 med längden 1605mm, två med längden 1750mm, fyra med längden 1850mm, två med längden 1950mm och två med längden 1805mm, totalt ska du ha 14 reglar. Skruva fast dem 150mm från marken på stolparnas insidor. Observera att det mellan två av stolparna inte ska finnas skruvreglar.

11.

Mät upp hur långa fasadbrädor du behöver och hurudan fasad du vill ha, på modellen har en kombination av 22×100 och22x45 använts. Avståndet mellan varje 22×100 bräda är 6mm och för 22×45 är avståndet 10mm.

På modellen har 30 brädor med längden 1200mm och 38 brädor med längden 1450mm använts, dessa brädor är 22×100. Av 22×45 har 70 stycken 1200mm och tre stycken med längden 1490mm använts.

12.

Klä in taket med 22×120, såga två bitar med längden 3700mm och två med längden 3275mm

13.

Om du väljer att ha den dekorativa panelen som finns på framsidan av avfallskärlstaket i modellen sågar du två stolpar av 45×45 med längden 2010mm och ytterligare två med längden 400mm. Skruva ihop dessa bitar så de bildar en rektangel, De korta bitarna skruvas fast ovanpå och under stolparna.

Då du skruvat ihop en rektangel sågar du utav 22×45 22 bitar med längden 300mm, skruva fast dessa inuti rektangeln med avståndet 50mm mellan varje bit. Skruva sen fast elementet på väggen och så den delvis täcker dörren.

14.

Som underlag kan du välja att lägga till exempel trädgårdsplattor eller grus.

Ritningar

Materiallista

Färdiga måttSågat virke (mm)AntalVirkets lagerlängd (mm)
Betongplintar500mm/4’’8
Stolpar95x9521003L=4200 4st
19003
20002
Takbalkar45x14532603L= 3600 3st
Bärläkt25x4836605
32752
Skruvreglar45x4516054L=4000 7st
17502
18504
18052
19502
Fasadbrädor 22x100120030L=4000 19st
145038
Fasadribbor 22x45120070L=4000 25
14903
Takfotsbrädor22x12037002L=4000 4st
45x452
Dekorativ panel45x4520102L=4000 2st
4002
22x4530021L=4000 2st
TakplåtCa. 13 m²
TräskruvarRST 6x40
TräskruvarRST 5x80
TräskruvarRST 4.8x40
TräskruvarRST 4,5x50
TrallskruvRST 4,2x42
Farmarskruv4,8x35

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

Ladda ner instruktionerna som pdf-dokument

Ladda ner instruktionerna