Sortering i flerfackskärl fortsätter

I enlighet med den nya avfallslagen blir bioavfallssortering obligatorisk i egnahemshus på område A inom Stormossens verksamhetsområde fr.o.m. 1.10.2023. Det är möjligt att välja att sortera bioavfallet i eget eller gemensamt bioavfallskärl, egen eller gemensam kompost och nu också i ett flerfackskärl.

Ett flerfackskärl är ett avfallskärl där man sorterar fyra olika avfallstyper i egna fack i samma insamlingskärl. Flerfackskärlet möjliggör bra sorteringsmöjligheter vid den egna avfallpunkten för invånarna i egnahemshus. Insamlingen i flerfackskärl i den nuvarande formen upphör 30.6.2023. Stormossen fortsätter med flerfacksinsamling fr.o.m. 1.7.2023. Fraktionerna i flerfackskärlet kommer att vara bioavfall (45 liter), metallförpackningar (30 liter), plastförpackningar (177 liter) och kartongförpackningar (118 liter). Det föreslagna tömningspriset på flerfackskärlet är 14,86€/tömning (inkl. moms 24 %). Tömningspriset bör ännu godkännas av Vasaregionens avfallsnämnd. I priset ingår transportavgift, hanteringsavgift för bioavfall (förpackningsavfall har ingen hanteringsavgift) samt kärlservice. Transporten och tömningen av flerfackskärlen sköts fortsättningsvis av Remeo Oy på uppdrag av Stormossen.

Tömningsintervallet för flerfackskärlet är två veckor sommartid (april-oktober). På vintern (november-mars) kan tömningsintervallet förlängas till fyra veckor vid behov. Brännbart avfall bör samlas i ett separat kärl fr.o.m. 1.7.2023. Fastigheten väljer fortsättningsvis själv transportör för brännbart avfall. Tömningsintervallet för brännbart avfall kan förlängas upp till tolv veckor fr.o.m. 1.10.2023.

Nya kunder som vill börja använda flerfacksinsamling då den obligatoriska bioavfallssorteringen startar på område A 1.10.2023, ska meddela Stormossen senast 31.7.2023 via kundtjanst@stormossen.fi  eller 010 320 7600. Stormossen levererar ett flerfackskärl till den egna gården innan 1.10.2023.

Här kan du läsa mera om den obligatoriska insamlingen av bioavfall i egnahemshus.