Markkinavuoropuhelu

Stormossen kutsuu jätekuljetuksista kiinnostuneet tahot mukaan markkinavuoropuheluun.

Markkinavuoropuhelu avattiin 2.11.2021 Mustasaaren kulttuuritalolla järjestetyllä tilaisuudella ja kestää siihen saakka, kunnes kuljetukset tulevat kilpailutusvaiheeseen. Avaa tästä tilaisuuden esitysmateriaali ja katso tilaisuuden tallenne.

Puhujina tilaisuudessa olivat mm. Stormossenin toimitusjohtaja Aimo Latvala ja talouspäällikkö Håkan Hagberg, Pirkanmaan jätehuollon tekninen johtaja Timo Varsala, Vaasan Yrittäjien toiminnanjohtaja Mari Pohjanniemi-Kivi ja Vasekin projektipäällikkö Göran Östberg.

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Sen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä merkittävästi. Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita.

Stormossen kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja edistää hyvää yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta kuljetusyritysten ja jäteyhtiö Ab Stormossen Oy:n välillä. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin. Uudistus lisää jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kun jätteiden lajittelu, kierrätys ja kuljetukset lisääntyvät. Jätekuljetusten kilpailutuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.

Markkinavuoropuhelu II

Seuraava markkinavuoropuhelu järjestettiin etätilaisuutena tiistaina 11.1.2022 klo 14-16. Avaa tästä esitysmateriaali ja tallenne.

Markkinavuoropuhelu III (viimeinen)

Viimeinen markkinavuoropuhelu tilaisuus järjestettiin 23.3.2022 klo 14-16 Silverian auditoriossa, Ruutikellarintie 4.
Tilaisuudessa esitettiin hankintapyynnön pääasiallinen sisältö sekä kuljetusten hankinnan päivitetty alustava aikataulu. Avaa tästä tilaisuuden tallenne.