Avfallscentralen (invägt) 2019

De här avfallshanteringsavgifterna gäller för sådant avfall som vägs in på bilvågen vid Stormossens avfallscentral och är i kraft från 1.1.2019.

KodAvfallstyp€/ton (moms 0%)€/ton (moms 24%)
1923Asbest209,00259,16
1417Betong med fyllning49,2561,07
1415Betong, små <1x1x1m26,0032,24
1416Betong, stora33,5041,54
1110Bioavfall, förpackat84,00104,16
1117Bioavfall70,0086,80
1412Byggavfall, blandat kl. I185,00229,40
1419Byggavfall, blandat kl. II260,00322,40
9901Brännbart avfall (till avfallsförbränning)128,00158,72
1921Deponiavfall, inte organiskt215,00266,60
1411Deponiavfall, till sortering215,00266,60
1310Energiavfall, till samförbränning119,00147,56
1413Gipsskivor95,00117,80
1718Gödsel0,000,00
1456Isoleringsull till deponi215,00266,60
1410Metallskrot0,000,00
1811Oljehaltig jord, 0-999 mg/kg***27,0033,48
1812Oljehaltig jord, 1000-1999 mg/kg***36,0044,64
1813Oljehaltig jord, 2000-4999 mg/kg***60,0074,40
1814Oljehaltig jord, över 5000 mg/kg***150,00186,00
1418Osorterat avfall till sortering260,00322,40
1711Ren jord0,500,62
1314Ris och sly**20,0024,80
1714Sand från sandavskiljningsbrunnar25,0031,00
1215Septiskt slam, TS ca 2%10,9513,58
1210Slam från reningsverk57,5071,30
1315Stubbar36,0044,64
1451Takfilt****125,00155,00
1414Tegel23,0028,52
1313Träavfall, blandat36,0044,64
1312Träavfall, rent18,0022,32
1316Impregnerat trä**179,00210,80
2010Vågavgift, st.11,6014,38

**gäller företag och inrättningar (avgiftsfritt för hushåll, ingår i ekoavgiften)
*** analysintyg uppvisas vid porten
**** analysintyg uppvisas vid porten (asbest)