FI SV EN

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt. I sorteringsguiden har vi listat de vanligaste avfallen. Om ditt avfall inte finns med kan du skicka e-post info@stormossen.fi eller ringa tel. 010 320 7600 för att få upplysning om vart avfallet kan föras. Sorteringsguiden är åt hushåll.

Avfall som också kan sorteras i kartong eller i plastinsamling är märkta som brännbart avfall i sorteringsguiden. Vissa ekopunkter har kärl för kartong och plast. Här kan du hitta mer information om sortering av kartong och plast: https://rinkiin.fi/for-hushall/sorteringsanvisningar/

Välj kommun
Sökord

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö