Stormossen_2018_OS_1901

Avfall från trädgården

Vi tar emot trädgårdsavfall på:

  • Trädgårdsavfallsstationen, Långbacken Vasa

Öppet: Maj-oktober må, ti, fre 11.30-19, lör 10-14 (maj-juni även sön 10-14)

  • Återvinningsstationerna (förutom Sampogatan i Dragnäsbäck, Vasa)

Återvinningsstationerna öppethållningstider

Ris och kvistar sorteras skilt från övrigt trädgårdsavfall som löv, gräsklipp och ogräs.

På Långbacken i Vasa (Strömbergsgatan) finns vår trädgårdsavfallsstation. Hit kan du föra ris, kvistar och avfall från trädgården. Större mängder trädgårdsavfall körs direkt till Stormossens avfallscentral i Kvevlax.

Trädgårdsavfall är kostnadsfritt. Högst 2 m³ får levereras per besök.

Kundkortet behövs varje gång du kör trädgårdsavfall till oss. Ditt kort skannas för att vi ska veta hur många som besöker oss.