Lisätietoa biokaasusta

Big biokaasu valmistetaan biokaasulaitoksellamme biojätteestä ja lietteestä. Se on puhdasta, edullista ja paikallisesti tuotettua. Kun valitset biokaasun bensan tai dieselin sijaan, happamoittavat ja rehevöittävät rikki- ja typpipäästöt vähenevät. Biokaasu on 100-prosenttisesti uusiutuva polttoaine. Ympäristön kannalta tämä on todella merkittävä ominaisuus. DENA:n (Deutsche energie agentur) tekemän tutkimuksen mukaan biokaasun kasvihuonepäästöt ovat jopa 90 prosenttia alhaisemmat verrattuna bensaan ja dieseliin.

Stormossen avasi ensimmäisen tankkausasemansa helmikuussa 2017 Koivulahteen jätekeskuksen viereen. Toinen tankkausasemamme avattiin kesällä 2020 ABC Kiitokaaren yhteyteen Vaasan Runsoriin. Kaasua on aina saatavilla koska meillä on LBG backup-järjestelmä.

Näin kaasuauto toimii

Kaasuautossa on yleensä kaksi polttoainesäiliötä, toinen kaasulle ja toinen bensalle tai dieselille. Mikäli kaasu loppuu, auto vaihtaa polttoainejärjestelmää automaattisesti. DualFuel diesel-kaasuauto puolestaan käyttää aina osan dieseliä kaasun sytytykseen.

Suomessa käytettyjen kaasuautojen markkinat ovat suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Jos sinua kiinnostaa auton tuonti ulkomailta, siihen erikoistuneilta yrityksiltä saat apua tuontiin liittyvissä käytännön yksityiskohdissa. Joillain autokauppiailla on myös uusia kaasuautoja valikoimissaan. Voit myös konvertoida oman bensa- tai dieselkäyttöisen autosi kaasuautoksi.

Stormossenin tankkausasemien lisäksi seudulla voi tankata biokaasua myös BIG-asemalla Pedersöressä, Jepuan Biokaasun asemilla Isossakyrössä, Jepualla ja Pietarsaaressa sekä Vörå biogasin asemalla Vöyrillä.

Biokaasu liikennepolttoaineena

Biokaasua muodostuu mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomassa tilassa. Tätä kutsutaan anaerobiseksi mädätykseksi ja siinä muodostuu metaania, CH4. Stormossenin bioreaktoreissa tuotettu biokaasu sisältää noin 65 % metaania. Loppu on hiilidioksidia (CO2) sekä pieni määrä muita kaasuja.

Jalostettaessa biokaasua siitä poistetaan pääosin hiilidioksidi, mutta myös pieniä määriä rikkivetyä ja vettä. Jalostetusta liikennekaasusta vähintään 96 % on metaania mikä vastaa Suomeen tuodun fossiilisen maakasun metaanipitoisuutta. Stormossenin asemilla on myynnissä vain biokaasua. Biokaasu on uusiutuva polttoaine ja siksi se ei aiheuta käytännössä lainkaan kasvihuonepäästöjä.

Metaanin normaalikuution (Nm³) lämpöarvo on 9,97 kWh. Liikennekaasun metaanipitoisuus on 97 %, joten se siis sisältää energiaa 9,67 kWh ja verrattuna muihin polttoaineisiin:

1 Nm³ biometaania 9,7 kWh
1 Nm³ maakaasua 10,0 kWh
1 litra bensaa 8,9 kWh
1 litra dieseliä 9,8 kWh
1 litra E85 6,6 kWh
1 kg maakaasua 13,7 kWh
1 kg biometaania BIG:iltä 13,5 kWh

Maakaasun hieman korkeampi energiasisältö johtuu siitä, että se sisältää myös muita hiilimolekyylejä ketjuina, kuten etaania, propaania ja butaania. Siksi sillä on suurempi tiheys ja koska liikennekaasua myydään kiloina, asiakkaan tankkaama energiamäärä ja polttoaineen hinta ovat samat riippumatta onko kyseessä biokaasu vai maakaasu. Stormossenilla myymme vain biokaasua.

Auton polttoaineen kulutusmittari näyttää kulutuksen kiloina per 100 km. Täten kaasun myynti kiloina on asiakkaalle selkeä. Yksi kilo liikennekaasua vastaa 1,5 litraa bensaa tai 1,32 litraa dieseliä.

Näin teemme sen - Biomassa biokaasuksi

Biojäte ja liete mädätetään kahdessa kallioon louhitussa bioreaktorissa. Mädätysprosessissa mikro-organismit hajottavat lietteen ja biojätteen sisältämän orgaanisen aineksen biokaasuksi. Tämä tapahtuu hapettomassa tilassa noin 20 vuorokaudessa ja 55°C:n lämpötilassa.

Biokaasu on reaktorin jälkeen puhdistettava, jotta se on käyttökelpoista liikennepolttoaineena. Kaasu jalostetaan erottamalla metaanikaasu hiilidioksidista. Puhdistuksen jälkeen biokaasusta noin 97 prosenttia on metaania.

Kaasu johdetaan putkia pitkin kaasuntankkausasemalle. Siellä kaasun painetta nostetaan kompressoreilla enintään 300 bariin. Kaasu varastoidaan kaasupulloissa ja on tankattavissa kaasulla kulkeviin ajoneuvoihin.

LBG backup

LBG on nestemäistä biokaasua. Metaanikaasu muuttuu nestemäiseksi, kun sen lämpötilaa lasketaan noin -160 asteiseksi.

LBG toimii varajärjestelmänä, jonka avulla pystymme varmistamaan liikennekaasun toimitukset linja-autoille, yksityisautoille sekä yrityksille. Se toimii korvaavana kaasuna, jos itse tuottamamme biokaasua ei ole riittävästi. Nesteytetty metaani kuljetetaan laitokselle tankkiautolla ja siirretään tankkausaseman varastotankkiin. Neste varastoidaan jäähdytettynä -160 asteisena.

Mädätysprosessissa syntyy myös mädätysjäämää, joka jälkikompostoidaan ja siihen sekoitetaan ruokamultaa, hiekkaa ja kalkkia. Stormossenin kompostimultaa sopii käytettäväksi puutarhaan ja viherrakentamiseen. Se sisältää sekä ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, että suuria määriä orgaanista ainesta.