Mikä on käsittelymaksu?

Stormossenin vastuulla on kunnallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Kotitalouksien kiinteistöittäisen jätteenkäsittelyn kustannukset jakautuvat kuljetusmaksuun ja käsittelymaksuun. Käsittelymaksulla katetaan välittömät ja välilliset kustannukset, jotka syntyvät kun jäte vastaanotetaan ja jatkojalostetaan. Stormossen käsittelee jätteen joko itse tai ostopalveluna.

Mitkä kustannukset sisältyvät käsittelymaksuun?

Käsittelymaksu määräytyy Stormossenin jätteenkäsittelykustannusten tai ostopalveluina hankituista käsittely- ja hyödyntämispalvelujen kustannusten mukaan. Käsittelymaksu sisältää lisäksi jätteen mahdollisen välivarastoinnin, siirtokuljetuksen ja lastauksen kulut sekä laskutukseen ja asiakasrekisterien hallinnointiin liittyvät kulut mm. toimitilojen ja tietojärjestelmien kustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen sekä perintätoimenpiteet ja toiminnan yleiskulut.

Miten jäteastiani käsittelymaksu määräytyy?

Käsittelymaksu määritellään astiatilavuuden ja jätteen ominaispainon (keskimääräisen tilavuuspainon) avulla. Jätemaksutaksasta löytyy jätelautakunnan hyväksymä hinnasto.

140 litran biojätteen astian käsittelymaksu on 3,12 €/tyhjennys ja 240 litran sekajäteastian (poltettava jäte) käsittelymaksu 3,99 €/tyhjennys.

Miten käsittelymaksu laskutetaan?

Stormossen tulee laskuttamaan omakotitalojen, paritalojen ja pienempien rivitalojen (1–4 asunnon kiinteistöt) käsittelymaksut neljännesvuosittain jälkikäteen tyhjennysten lukumäärän perusteella. Isommat rivi- sekä kerrostalot laskutetaan kuukausittain.

Miksi Stormossen laskuttaa sekajätteen (poltettava jäte) käsittelymaksun eikä jätteenkuljettaja kuten aikaisemmin?

Vaasan seudun jätelautakunnan vahvistaman uuden jätemaksutaksan mukaan Stormossen laskuttaa sekajätteen (poltettava jäte) käsittelymaksun suoraan kotitalouksilta 1.1.2023 alkaen. Aikaisemmin käsittelymaksu perittiin jätteenkuljettajilta, jotka laskuttivat sen edelleen asiakkailta.

Aikaisemmin ekomaksuasiakasrekisterissä olleita virheitä saamme korjattua siirtämällä laskutus meille. Laskuttamalla kotitalouksia suoraan voidaan asiakasrekisteri päivittää helposti ja pitää ajan tasalla. Näin säästyy aikaa ja rahaa, kun reklamaatioiden, korjausten, hyvitysten ja uusien laskujen lähettämisen määrä vähenee.

On myös tärkeää muistaa, että jätteen käsittelykustannukset, eli itse laskutuksen perusta. syntyvät Stormossenilla eikä jätteenkuljettajilla.

1.1.2023 alkaen käsittelymaksu on kaikille kotitalouksille sama Stormossenin alueella, kun se aikaisemmin vaihteli eri jätteenkuljettajien välillä.

Ekomaksu, joka aikaisemmin laskutettiin kerran vuodessa, jakautuu nyt neljään osaan ja laskutetaan neljännesvuosittain käsittelymaksujen laskutuksen yhteydessä.

 

Jätteenkuljettajani on jo laskuttanut käsittelymaksun poltettavasta jätteestä. Ei kai minun tarvitse maksaa tuplana?

Jos jätteenkuljettajasi on laskuttanut poltettavan jätteen käsittelymaksun vuoden 2023 tyhjennyksistä sinun tulee olla yhteydessä jätteenkuljettajaasi ja pyytää hyvitystä ja takaisinmaksua. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys tarvittaessa Vaasan seudun jätelautakuntaan.

1.1.2023 voimaan tulleen jätemaksutaksan mukaan Stormossen laskuttaa poltettavan jätteen käsittelymaksun.