Mikä on käsittelymaksu?

Stormossenin vastuulla on kunnallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Kotitalouksien kiinteistöittäisen jätteenkäsittelyn kustannukset jakautuvat kuljetusmaksuun ja käsittelymaksuun. Käsittelymaksulla katetaan välittömät ja välilliset kustannukset, jotka syntyvät kun jäte vastaanotetaan ja jatkojalostetaan. Stormossen käsittelee jätteen joko itse tai ostopalveluna.

Mitkä kustannukset sisältyvät käsittelymaksuun?

Käsittelymaksu määräytyy Stormossenin jätteenkäsittelykustannusten tai ostopalveluina hankituista käsittely- ja hyödyntämispalvelujen kustannusten mukaan. Käsittelymaksu sisältää lisäksi jätteen mahdollisen välivarastoinnin, siirtokuljetuksen ja lastauksen kulut sekä laskutukseen ja asiakasrekisterien hallinnointiin liittyvät kulut mm. toimitilojen ja tietojärjestelmien kustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen sekä perintätoimenpiteet ja toiminnan yleiskulut.

Miten jäteastiani käsittelymaksu määräytyy?

Käsittelymaksu määritellään astiatilavuuden ja jätteen ominaispainon (keskimääräisen tilavuuspainon) avulla. Katso tarkemmin jätemaksutaksasta.

140 litran biojätteen astian käsittelymaksu on siten 3,12 €/tyhjennys ja 240 litran poltettavan jätteen käsittelymaksu 3,99 €/tyhjennys.

Miten käsittelymaksu laskutetaan?

Stormossen tulee laskuttamaan ok-talojen, paritalojen ja pienempien rivitalojen (1–4 asunnon kiinteistöt) käsittelymaksut neljännesvuosittain jälkikäteen tyhjennysten lukumäärän perusteella. Isommat rivi- sekä kerrostalot laskutetaan kuukausittain.

Miksi Stormossen laskuttaa poltettavan jätteen käsittelymaksun eikä jätteenkuljettaja kuten aikaisemmin?

Vaasan seudun jätelautakunnan vahvistaman uuden jätemaksutaksan mukaan Stormossen laskuttaa poltettavan jätteen käsittelymaksun suoraan kotitalouksilta 1.1.2023 alkaen. Aikaisemmin käsittelymaksu perittiin jätteenkuljettajilta, jotka laskuttivat sen edelleen asiakkailta.

Aikaisemmin ekomaksuasiakasrekisterissä olleita virheitä saamme korjattua siirtämällä laskutus meille. Laskuttamalla kotitalouksia suoraan voidaan asiakasrekisteri päivittää helposti ja pitää ajan tasalla. Näin säästyy aikaa ja rahaa, kun reklamaatioiden, korjausten, hyvitysten ja uusien laskujen lähettämisen määrä vähenee.

On myös tärkeää muistaa, että jätteen käsittelykustannukset, eli itse laskutuksen perusta. syntyvät Stormossenilla eikä jätteenkuljettajilla.

1.1.2023 alkaen käsittelymaksu on kaikille kotitalouksille sama Stormossenin alueella, kun se aikaisemmin vaihteli eri jätteenkuljettajien välillä.

Ekomaksu, joka aikaisemmin laskutettiin kerran vuodessa, jakautuu nyt neljään osaan ja laskutetaan neljännesvuosittain käsittelymaksujen laskutuksen yhteydessä.

Sama laskutusrutiini on ollut käytössä Ekorosk Oy:n toimialueella jo vuosien ajan.

Jätteenkuljettajani on jo laskuttanut käsittelymaksun poltettavasta jätteestä. Ei kai minun tarvitse maksaa tuplana?

Jos jätteenkuljettajasi on laskuttanut poltettavan jätteen käsittelymaksun vuoden 2023 tyhjennyksistä sinun tulee olla yhteydessä jätteenkuljettajaasi ja pyytää hyvitystä ja takaisinmaksua. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys tarvittaessa Vaasan seudun jätelautakuntaan.

1.1.2023 voimaan tulleen jätemaksutaksan mukaan Stormossen laskuttaa poltettavan jätteen käsittelymaksun.