Tietosuojaselosteet

Stormossen käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötiedot tallennetaan Stormossenin asiakasrekisteriin osana lakisääteistä jätepalvelua, jota Stormossen tarjoaa kaikille toiminta-alueensa kiinteistöille. Tältä sivulta voit lukea kuinka Stormossen käsittelee henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Ab Stormossen Oy
Y-tunnus: 0586634-8
Stormossentie 56
66 530 Koivulahti
Sähköposti: info@stormossen.fi
Puhelinnumero: 010 320 7600 (Vaihde)
Tietosuojavastuullinen: Kehityspäällikkö Jarno Rajamäki jarno.rajamaki@stormossen.fi tai 010 320 7607

Henkilötietojen ylläpitäminen

Stormossenin asiakasrekisterien pääasiallinen käyttötarkoitus on mahdollistaa osa lakisääteisestä jätehuollosta, joka käsittää kaikki kiinteistöt Stormossenin toiminta-alueella.  Asiakasrekistereitä ylläpidetään asiakkaille tarjottavien palveluiden tuotantoa ja toteutusta varten, vastaanotettujen jätteiden ja tuotteiden myyntiin, palveluiden laskutusta sekä maksujen vastaanottamista varten.

Asiakasrekisterien tietoja käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi kuvaamaan liiketoiminnan laajuutta tai asiakasmäärä sekä jätepalvelun kehittämiseen. Henkilöitä ei voida tunnistaa tilastotietojen perusteella. Rekisterinhoidon tarkoituksena on rekisterin ja asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään julkisoikeudellisten ekomaksujen laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen sekä asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Stormossenin asiakasrekisterit voivat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi (kiinteistön haltija), osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, pysyvä rakennustunnus, kiinteistön nimi, kiinteistön/asunnon käyttötarkoitus, asukkaiden lukumäärä, asuntojen lukumäärä, mahd. vapaa-ajan kiinteistön osoite ja laskutusosoite, verkkolaskutiedot, laskut, yhteysloki.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luottamuksellisesti.

Stormossen ylläpitää seuraavat henkilörekisterit

  • Ekomaksulaskutuksen asiakasrekisteri
  • Jätteenkäsittelypalvelujen laskutuksen asiakasrekisteri
  • Vastaanotettujen jätteiden ja myytyjen tuotteiden asiakasrekisteri
  • Hyötykäyttöasemakäynteihin tarkoitetun asiakaskortin asiakasrekisteri

Henkilörekisterien käsittelysäännöt

Stormossen kerää tietoja pääasiassa seuraavasti:

  • henkilön itse antamat tiedot.
  • palvelujemme, tuotteidemme tai muiden yhteydenottojen yhteydessä kerätyt tiedot.
  • muista lähteistä kerätyt tiedot, kuten viranomaisten ylläpitämien yleiset rekisterit, jotka voidaan yhdistää henkilöön.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteriin käytettyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei enää ole laillista perustetta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tietää tietojen keräämisestä ja käytöstä, mitä tietoja rekisteriin tallennetaan, mistä tiedot on saatu, mihin tietoja hyödynnetään, kenelle tietoja mahdollisesti luovutetaan jne.

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, onko hänen tietojaan rekisterissä ja jos on, oikeus saada jäljennös tiedoista ja vaatia virheellisten tietojen oikaisua tarvittaessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa. Stormossen ei pääsääntöisesti käytä rekistereiden tietoja suoramarkkinointiin eikä koskaan tietoja luovuteta eteenpäin suoramarkkinointia varten.