Toiminnan kuvaus

Ab Stormossen Oy

Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Yrityksen liikevaihto oli 13,4 milj. euroa vuonna 2021. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossen työllistää keskimäärin 42 henkilöä.

Stormossenin toiminta on esimerkki todellisesta kiertotaloudesta. Käsittelemme biojätettä ja lietettä ja niistä valmistamme kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuloksena on ravinteiden ja energian kierto ilmasto huomioiden ja fiksusti.

BIG biokaasu

Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017. Samalla alueella on linja-autojen hidastankkausasema Vaasan kaupungin kahdelletoista kaasubussille. Toinen julkinen tankkausasema avattiin kesällä 2020 Vaasan eteläiselle sisääntuloväylälle.

Kompostimullan myynti

Mullanmyynti aloitettiin vuonna 2009 ja myytävänä on sekä puutarhamultaa että nurmikkomultaa. Yhtiö aloitti kompostimullan myynnin omana toimintana vuonna 2016. Kompostimullan valmistus perustuu biojätteen ja lietteen mädättämisessä syntyvään mädätysjäämään. Soraterminaali valmistaa vuodesta 2023 lähtien kompostimultaa Stormossenin reseptin mukaisesti. Stormossen vastaa tuotteiden laadusta jatkossakin. Tuotteita testataan huolellisesti koko prosessin ajan ja ne ovat turvallisia käyttää. Elintarvikevirasto on hyväksynyt tuotteet.

Stormossenin vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on yli 99 %. Tavoitteenamme on, että 65% yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina vuonna 2030. Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa jätteen vastaanottoverkostoa. Verkoston muodostavat ekopisteet, avainastiat poltettavalle jätteelle, kampanjakeräykset, miehitetyt ja miehittämättömät hyötykäyttöasemat, liikkuva hyötykäyttöasema ja kierrätysgalleria Minimossen. Palvelutarjontaan kuuluvat myös noutopalvelu sekä toimiva tiedottaminen palveluista.

Missio ja Visio

Missio

Stormossen hoitaa omistajakunnilta siirretyt tehtävät kestävästi, nykyaikaisesti, teknisesti tehokkaasta ja kustannustehokkaasti.

Visio

  • Olemme kiertotalouden kehitysalusta.
  • Kuljemme kierrätyksen kärjessä.

Tavoitteet 2030

  • Hiilineutraali toiminta.
  • 65 % materiaalinkierrätys.

Arvot

Ammattitaidolla
Rohkeasti
Yhdessä

Omistajakunnat

Stormossenin toiminta alkoi Vaasan ja Mustasaaren kunnan yhteistyöllä, he päättivät yrityksen perustamisesta loppuvuodesta 1984. Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy merkittiin yritysrekisteriin 28.3.1985. Nyt omistajakuntia on kuusi: Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta.

Kuntakartta ja asukasluku 2022

Kartta

Jätekeskus Koivulahdessa, Mustasaaressa
12 hyötykäyttöasemaa
1 puutarhajäteasema Vaasassa