Toiminnan kuvaus

Ab Stormossen Oy

Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Yrityksen liikevaihto oli 14,4 milj. euroa vuonna 2019. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossen työllistää keskimäärin 42 henkilöä.

Stormossenin toiminta on esimerkki todellisesta kiertotaloudesta. Käsittelemme biojätettä ja lietettä ja niistä valmistamme kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuloksena on ravinteiden ja energian kierto ilmasto huomioiden ja fiksusti.

BIG biokaasu

Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017 ja biokaasusta liikennepolttoainetta jalostava kaasunjalostuslaitos avattiin toukokuussa. Samalle alueelle on rakennettu linja-autojen hidastankkausasema Vaasan kaupungin kahdelletoista kaasubussille. Toinen julkinen tankkausasema avattiin kesällä 2020 Vaasan eteläiselle sisääntuloväylälle.

Kompostimullan myynti

Mullanmyynti aloitettiin vuonna 2009 ja myytävänä on sekä puutarhamultaa että nurmikkomultaa. Yhtiö aloitti kompostimullan myynnin omana toimintana vuonna 2016. Kompostimullan valmistus perustuu biojätteen ja lietteen mädättämisessä syntyvään mädätysjäämään.

Stormossenin vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on yli 99 %. Tavoitteenamme on, että yli puolet yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina. Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa jätteen vastaanottoverkostoa. Verkoston muodostavat ekopisteet, avainastiat poltettavalle jätteelle, kampanjakeräykset, miehitetyt hyötykäyttöasemat ja liikkuva hyötykäyttöasema. Palvelutarjontaan kuuluvat myös noutopalvelu, lavojen ja peräkärryjen vuokraustoiminta sekä toimiva tiedottaminen palveluista.

Missio ja Visio

Missio

Stormossen hoitaa omistajakunnilta siirretyt tehtävät kestävästi, nykyaikaisesti, teknisesti tehokkaasta ja kustannustehokkaasti.

Visio 2020

  • Stormossen on Suomen tehokkain kunnallinen jätehuoltoyhtiö.
  • Kotitalouksien jätteenhuollon kokonaiskustannus on kilpailukykyinen.
  • Yli 90 % kotitalouksista on sitä mieltä, että Stormossenilla on hyvä tai erittäin hyvä asiakaskeskinen jätehuolto.
  • Stormossen on innovatiivinen yhtiö, joka aktiivisesti tukee Vaasan seudun energiaklusteria, kiertotaloutta ja ilmastopoliittisia tavoitteita.

Strategia 2020

  • Stormossen hakee suurtuotannon etuja vertikaalisen integraation jätevirtojen hallinnan ja yhteistyön avulla.
  • Stormossen käyttää nykyaikaisia ja ympäristöystävällisiä teknologioita ja prosesseja tuottamalla kierrätysmateriaaleja ja jalostamalla jätteitä kaupallisiksi tuotteiksi.
  • Stormossen vähentää jätteen määrää ja parantaa lajittelun laatua ja keräystä läheisellä yhteistyöllä asiakkaan kanssa.
  • Stormossen on turvallinen, viihtyisä ja innovatiivinen työpaikka, jolla on asiantunteva ja asiakaskeskeinen henkilökunta.

Tätä Stormossen on

Vastuullinen

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Energinen

Tehokkaat prosessit, laadukkaat palvelut ja tuotteet

Uudistuva

Kannattava uudistuminen asiakkaidemme hyväksi

Yhteistyökumppani

Yhdessä saavutamme enemmän

Omistajakunnat

Stormossenin toiminta alkoi Vaasan ja Mustasaaren kunnan yhteistyöllä, he päättivät yrityksen perustamisesta loppuvuodesta 1984. Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy merkittiin yritysrekisteriin 28.3.1985. Nyt omistajakuntia on kuusi: Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 107 000 asukasta.