Toiminnan kuvaus

Ab Stormossen Oy

Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Yrityksen liikevaihto oli 13,6 milj. euroa vuonna 2017. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossen työllistää noin 40 henkilöä.

Stormossenin toiminta on esimerkki todellisesta kiertotaloudesta. Käsittelemme biojätettä ja lietettä ja niistä valmistamme kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuloksena on ravinteiden ja energian kierto ilmasto huomioiden ja fiksusti.

Gastor liikennekaasu

Gastor liikennekaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017 ja biokaasusta liikennepolttoainetta jalostava kaasunjalostuslaitos avattiin toukokuussa. Vaasanseudun ensimmäinen julkinen liikennekaasun tankkausasema sijaitsee nyt Stormossenilla. Samalle alueelle on rakennettu linja-autojen hidastankkausasema Vaasan kaupungin kahdelletoista kaasubussille. Toinen julkinen tankkausasema suunnitellaan avattavan vuoden 2019 lopussa Vaasan eteläiselle sisääntuloväylälle.

Kompostimullan myynti

Yhtiö aloitti kompostimullan myynnin omana toimintana vuonna 2016 ja vuodesta 2018 yhteistyönä Kekkilä Gardenin kanssa. Kompostimullan valmistus perustuu biojätteen ja lietteen mädättämisessä syntyvään mädätysjäämään. Mullanmyynti aloitettiin vuonna 2009 ja myytävänä on puutarhamultaa, nurmikkomultaa, istutusmultaa sekä männynkuorikatetta.

Stormossenin vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli yli 98 %. Tavoitteenamme on, että yli puolet yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina. Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa jätteen vastaanottoverkostoa. Verkoston muodostavat ekopisteet, avainastiat poltettavalle jätteelle, kampanjakeräykset, miehitetyt hyötykäyttöasemat ja liikkuva hyötykäyttöasema. Palvelutarjontaan kuuluvat myös noutopalvelu, lavojen ja peräkärryjen vuokraustoiminta sekä toimiva tiedottaminen palveluista.

Missio ja Visio

Missio

Stormossen hoitaa omistajakunnilta siirretyt tehtävät kestävästi, nykyaikaisesti, teknisesti tehokkaasta ja kustannustehokkaasti.

Visio 2020

  • Stormossen on Suomen tehokkain kunnallinen jätehuoltoyhtiö.
  • Kotitalouksien jätteenhuollon kokonaiskustannus on kilpailukykyinen.
  • Yli 90 % kotitalouksista on sitä mieltä, että Stormossenilla on hyvä tai erittäin hyvä asiakaskeskinen jätehuolto.
  • Stormossen on innovatiivinen yhtiö, joka aktiivisesti tukee Vaasan seudun energiaklusteria, kiertotaloutta ja ilmastopoliittisia tavoitteita.

Strategia 2020

  • Stormossen hakee suurtuotannon etuja vertikaalisen integraation jätevirtojen hallinnan ja yhteistyön avulla.
  • Stormossen käyttää nykyaikaisia ja ympäristöystävällisiä teknologioita ja prosesseja tuottamalla kierrätysmateriaaleja ja jalostamalla jätteitä kaupallisiksi tuotteiksi.
  • Stormossen vähentää jätteen määrää ja parantaa lajittelun laatua ja keräystä läheisellä yhteistyöllä asiakkaan kanssa.
  • Stormossen on turvallinen, viihtyisä ja innovatiivinen työpaikka, jolla on asiantunteva ja asiakaskeskeinen henkilökunta.

Tätä Stormossen on

Vastuullinen

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Energinen

Tehokkaat prosessit, laadukkaat palvelut ja tuotteet

Uudistuva

Kannattava uudistuminen asiakkaidemme hyväksi

Yhteistyökumppani

Yhdessä saavutamme enemmän

Omistajakunnat

Stormossenin toiminta alkoi Vaasan ja Mustasaaren kunnan yhteistyöllä, he päättivät yrityksen perustamisesta loppuvuodesta 1984. Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy merkittiin yritysrekisteriin 28.3.1985. Nyt omistajakuntia on kuusi: Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 107 000 asukasta.

Merkittäviä vuosilukuja

1985 Stormossen-yhtiö perustetaan
1990 Mädätyslaitos otetaan käyttöön
1992 Jätteen syntypaikkalajittelu alkaa Vaasassa ja Mustasaaressa
1993 Ensimmäinen Ekobiili-kampanja
1994 Toinen bioreaktori rakennetaan
1995 Botniahallia aletaan lämmittämään jätteestä saadulla biokaasulla
1996 Poltettavan jätteen toimittaminen UPM:n voimalaitokseen Pietarsaareen aloitetaan
2004 Stormosseille myönnetään ympäristösertifikaatti
2008 Evira hyväksyi MBT-laitoksen ja lannoitevalmisteiden valmistuksen.
2011 Stormossen ryhtyy myymään kompostimultaa, joka on mädätyksen sivutuote
2012 Westenergy aloittaa toimintansa syksyllä. Lajittelu muuttuu.
2014 Sopimus Vaasan kaupungin kanssa linja-autojen liikennekaasusta.
2016 Liikennekaasun jalostuslaitos ja tankkausasema rakennetaan.
2017 Tankkausasema ja biokaasun jalostuslaitos otettiin käyttöön alkuvuodesta.