Jäteastiaa ei ole tyhjennetty, mihin otan yhteyttä?

Stormossen vastaa seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

 • biojäte
 • monilokeroastiat
 • pakkausjätteet (metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset) sekä paristot

Jos yllä mainittujen jäteastioiden tyhjennys puuttuu, olkaa yhteydessä Stormosseniin logistiikka@stormossen.fi tai 010 320 7676.

Jos tyhjennys koskee sekajätettä (poltettavaa jätettä) tai keräyspaperia, ole yhteydessä omaan kuljetusyritykseesi.

Kuinka muokkaan jäteastiani tyhjennysväliä?

Biojäteastian ja monilokeroastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on kaksi (2) viikkoa kesäkaudella (huhti-lokakuu) ja neljä (4) viikkoa talvikaudella (marras-maaliskuu). Määritelmä löytyy Vaasan seudun jätelautakunnan laatimista jätehuoltomääräyksistä. Jokaisen omakoti- ja pientalon oletustyhjennysväli biojätteelle on kaksi viikkoa vuoden ympäri. Mikäli haluat pidentää tyhjennysväliä neljään viikkoon talvikaudella lähetä seuraavat tiedot; talouden kaikkien aikuisten henkilöiden nimet, osoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero sähköpostilla osoitteeseen logistiikka@stormossen.fi.

Sekajätteen (poltettava jäte) tyhjennysväliä voi pidentää kun biojäte lajitellaan erikseen sekajätteestä. Pisin mahdollinen tyhjennysväli on 12 viikkoa. Jos asut alueella A, voit ilmoittaa pidennetystä tyhjennysvälistä suoraan sekajätteen kuljetusyrityksellesi. Jos asut alueella B ja lajittelet biojätteet, sinun tulee tehdä hakemus pidennetystä tyhjennysvälistä Vaasan seudun jätelautakunnan kotisivuilla.

Taloyhtiössä astioiden tyhjennysvälit tarkastaa ja muutokset ilmoittaa taloyhtiön isännöitsijä. Ole yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön puheenjohtajaan jos huomaat, että tyhjennysvälejä on tarpeen muuttaa.

 

Olen poissa kotoa pitempiä aikoja vuoden aikana, voiko tyhjennyksen keskeyttää siksi aikaa?

Kyllä. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen
keskeyttämistä.

Keskeytys sekajätteen (poltettava jäte) osalta:
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.

Keskeytys biojätteen osalta:
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan Stormossenille. Stormossenilla on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.

Kuka tyhjentää minun biojäteastiani?

Löydät Stormossenin kilpailuttamat kuljetusfirmat ja heidän toiminta-alueet postinumeroittain tämän linkin kautta. Ongelmatilanteissa tai muutoksissa yms. ole yhteydessä Stormosseniin logistiikka@stormossen.fi tai 010 320 7676.

Kuka vastaa sekajätteen (poltettava jäte) tyhjennyksestä?

Stormossenin toiminta-alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistönhaltija vastaa itse sekajätteen (poltettava jäte) tyhjennyksen ja kuljetuksen järjestämisestä. Ota yhteys hyväksyttyyn jätekuljetusyritykseen. Kuljetusyritys laskuttaa sekajätteen kuljetuksesta, kun taas Stormossen laskuttaa 1.1.2023 alkaen sekajätteen käsittelymaksun.

Kaikilla kiinteistöillä tulee edelleen olla astia sekajätteelle (poltettava jäte). Astia voi myös olla yhteinen naapurin kanssa.

 

 

Kuinka usein biojäteastia tyhjennetään?

Jätehuoltomääräysten mukaan pisin mahdollinen tyhjennysväli biojätteelle on kaksi viikkoa kesäaikana (huhti-lokakuu) ja neljä viikkoa talviaikana (marras-maaliskuu). Biojäte alkaa helposti haista ja voi houkutella haittaeläimiä, tästä syystä se tulee tyhjätä useammin.

Tyhjennysväli on automaattisesti kaksi viikkoa vuoden ympäri. Jos haluat pidentää tyhjennysväliä neljään viikkoon talven ajaksi, ole yhteydessä Stormosseniin sähköpostitse logistiikka@stormossen.fi.

Tyhjennysväli voi myös olla tarvittaessa viikon välein. Tyhjennysväli voi olla vain viikko, kaksi tai neljä viikkoa.

Miksi minua on laskutettu hukkanoudosta?

Hukkanouto tarkoittaa, että jäteastia on yritetty tyhjätä, mutta jostain alla olevista syistä tämä ei ole ollut mahdollista.

 • jäteastia on täytetty jätehuoltomääräysten vastaisesti, esim. liian painavaksi tai astiaan kuulumattomalla jätteellä,
 • jäteastia on rikki,
 • jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä, tai kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten ajo-ohjeiden perusteella,
 • jäteastia on lukittu tai lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu Stormossenin yleisavainsarjaan tai avainta luovutettu kuljetusurakoitsijan käyttöön,
 • jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä,
 • kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie tai piha-alue keräysvälineelle on kulkukelvoton tai tie on niin huonossa kunnossa, että se saattaa aiheuttaa vaurioita ajoneuvolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle,
 • kiinteistölle johtavalle tiellä on portti, joka on suljettu siten, että kiinteistölle ajo estyy,
 • tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennysten estäviä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä, tai
 • astia, toimintaympäristö tai jokin muu seikka on jätehuoltomääräysten vastaisesti.

Edellä mainituissa tapauksissa turhasta käynnistä eli hukkanoudosta peritään jäteastian tyhjennysmaksuna ainoastaan kuljetusmaksu, ei käsittelymaksun osuutta.