Jäteastiaa ei ole tyhjennetty, mihin otan yhteyttä?

Stormossen vastaa jäteastioiden tyhjennyksistä seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • monilokeroastiat omakotitaloissa sekä pakkausjätteet (metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset) ja paristot taloyhtiöissä 1.7.2023 alkaen.
  • biojäte taloyhtiöissä 19.7.2023 alkaen.
  • biojäte omakotitaloissa 1.10.2023.

Näiden perusteella ollaan yhteydessä Stormosseniin logistiikka@stormossen.fi tai 010 320 7600. Ennen yllä mainittuja määräaikoja ollaan yhteydessä omaan kuljetusyritykseen.

Jos tyhjennys koskee poltettavaa jätettä tai keräyspaperia, ole yhteydessä omaan kuljetusyritykseesi.

 

Kuinka muokkaan jäteastiani tyhjennysväliä?

Biojäteastian ja monilokeroastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on kaksi (2) viikkoa kesäkaudella (huhti-lokakuu) ja neljä (4) viikkoa talvikaudella (marras-maaliskuu). Määritelmä löytyy Vaasan seudun jätelautakunnan laatimista jätehuoltomääräyksistä. Jokaisen omakoti- ja pientalon oletustyhjennysväli biojätteelle on kaksi viikkoa vuoden ympäri. Mikäli haluat pidentää tyhjennysväliä neljään viikkoon talvikaudella lähetä seuraavat tiedot; talouden kaikkien aikuisten henkilöiden nimet, osoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero sähköpostilla osoitteeseen logistiikka@stormossen.fi.

Poltettavan jätteen tyhjennysväliä voi pidentää kun biojäte lajitellaan erikseen poltettavasta jätteestä. Pisin mahdollinen tyhjennysväli on 12 viikkoa. Kun biojätteen erilliskeräys astuu voimaan 1.10.2023 alueella A, voit ilmoittaa pidennetystä tyhjennysvälistä suoraan poltettavan jätteen kuljetusyrityksellesi. Jos asut alueella B ja lajittelet biojätteet, sinun tulee tehdä hakemus pidennetystä tyhjennysvälistä Vaasan seudun jätelautakunnan kotisivuilla.

Taloyhtiössä astioiden tyhjennysvälit tarkastaa ja muutokset ilmoittaa taloyhtiön isännöitsijä. Ole yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön puheenjohtajaan jos huomaat, että tyhjennysvälejä on tarpeen muuttaa.

 

Olen poissa kotoa pitempiä aikoja vuoden aikana, voiko tyhjennyksen keskeyttää siksi aikaa?

Kyllä. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen
keskeyttämistä.

Keskeytys poltettavan jätteen osalta:
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.

Keskeytys biojätteen osalta:
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan Stormossenille. Stormossenilla on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.