Mihin jätehuoltomääräysten muutokset perustuvat?

Vaasan seudun jätelautakunta on hyväksynyt paikalliset jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.6.2022. Ne perustuvat Suomen jätelakiin, joka velvoittaa mm. biojätteen erilliskeräykseen omakotitaloissa sekä muovi- ja kartonkipakkausten keräykseen taloyhtiöissä. Taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Miksi sekajäte (poltettava jäte) ei voi olla monilokeroastiassa?

Suomen jätelaki velvoittaa kunnallisen jäteyhtiön järjestämään biojätteen ja pakkausjätteiden (metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset sekä paristot) kuljetuksen. Jätelain mukaan alueen jätehuoltoviranomainen voi päättää kuka kuljettaa sekajätteen (poltettava jäte). Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen mukaan sekajätteen kuljetus jää vapaille markkinoille, eli sen kuljettaa yksityiset yritykset vuoteen 2027 saakka. Näin ollen sekajäte ei voi olla yhteisastiassa bio- tai pakkausjätteiden kanssa, jolloin sekajätteelle täytyy tässä tapauksessa hankkia erillinen astia.