Stormossen

Mädätysjäämä maatalouden käyttöön

Stormossen toteuttaa pilottihankkeen paikallisten maanviljelijöiden kanssa, jotka pääsevät testaamaan mädätysjäämän soveltuvuutta lannoitteeksi. Näin syntyy kiertokulkuinen kokonaisuus. Stormossen kuljettaa ilmaiseksi mädätysjäämää maatalouksille 35 km:n päähän Stormossenin jätekeskuksesta Koivulahdessa.

Raaka-aineet ja valmistustapa

Puhdistamolietteet ja rasvat mädätetään termofiilisesti Stormossenin biokaasulaitoksella. Mädätysjäämä testataan niillä menetelmillä, jotka Ruokavirasto on määritellyt. Lopullinen tuote koostuu 100-prosenttisesti lietepohjaisesta mädätysjäämästä. Tuotteen raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä maanparannusaineille säädettyjä enimmäispitoisuuksien raja-arvoja.

Lue mädätysjäämän tuoteseloste tässä.

Käyttöohje

Tuotetta voi käyttää lannoitteena ja maanparannusaineena esim. viljojen viljelyssä. Tarkista fosforin maksimiannos ympäristötuen lannoitemääräyksistä. Käytetään hehtaareittain typpi- ja fosforimäärän tarpeen mukaan. Katso myös Valtioneuvoston asetus fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä, § 3 Kokonaisfosforin huomioonottaminen lannoituksessa.

Lietteiden levitystä koskevat rajoitukset

Lietetuotteita saa levittää ainoastaan sellaiselle viljelysmaalle, jonka pH on vähintään 5,8. Jätevesilietettä saa käyttää ainoastaan sellaisella viljelymaalla, jossa kasvatetaan esimerkiksi viljaa, sokerijuurikasta, öljykasveja tai muita sellaisia kasveja, joita ei käytetä ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Nurmelle lietettä saa levittää perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla liete.

Puhdistamolietteiden käytön varoaika on viisi vuotta. Tänä aikana pellolla ei saa viljellä muita kuin edellä mainittuja tuotteita. Jätevesilietteiden metsälevitys on kiellettyä. Lähde: Ruokavirasto

Tilaa mädätysjäämää Stormossenilta

Yhteyshenkilönä toimii Per-Olof Holm. Ota yhteyttä sähköpostitste per-olof.holm@stormossen.fi tai puhelimitse 010 320 7650 (ma-to klo 7-15).