Jätteen nimi
Lajittelu
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Poltettava jäte
Poltettava jäte
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Metalli iso
Metalli
Metalli
Poltettava jäte
Metalli
Vaarallinen jäte
Puutarhajäte
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Metalli iso
Poltettava jäte
Vaarallinen jäte
Biojäte
Metalli iso
Puutarhajäte
Poltettava jäte
Metalli
Räjähtävä jäte
Metalli iso
Poltettava jäte
Vaarallinen jäte