Jätteen nimi
Lajittelu
Poltettava jäte
Vaarallinen jäte
Metalli
Kartonkipakkaukset
Muovipakkaukset
Muovipakkaukset
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Risut ja oksat
Metalli iso
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Poltettava jäte
Kaatopaikkajäte
Vaarallinen jäte
Vaarallinen jäte
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Poltettava jäte