Jätteen nimi
Lajittelu
Poltettava jäte
Puujäte
Poltettava jäte
Risut ja oksat
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Poltettava jäte
Puujäte