Jätteen nimi
Lajittelu
Vaarallinen jäte
Poltettava jäte
Paristot
Poltettava jäte
Metalli
Paristot
Poltettava jäte
Metalli iso
Poltettava jäte
Sähkö- ja elektroniikkaromu