Jätteet tutkittiin

Stormossenin biojätteen ja poltettavan jätteen analyysi osoittaa, että materiaalin hyötykäyttö on reilusti parannettavissa. Jos lajittelu hoidettaisiin virheettömästi, voisi 70 % jätteestä, joka nyt menee polttoon, hyödyntää materiaalina. Myönteistä on, että vain yksi prosentti jätteestä menee kaatopaikalle.

Uuden jätelain mukaan tekstiilijätteen keräys alkaa 1.1.2023 ja vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä pakkausjätteen keräys 1.7.2023, sisältäen myös kartonki- ja muovipakkausten keräyksen. Viimeistään 1.7.2024 biojäte lajitellaan erikseen myös omakotitaloissa. Laki astui voimaan tämän vuoden heinäkuussa. Muutokset tähtäävät materiaalihyötykäytön lisäämiseen Suomessa.

Biojätteen laatu

Tämän vuoden jäteanalyysi osoittaa, että biojäte on hyvin lajiteltua, kuten edellisinä vuosina. Yli 85 % on oikein lajittelua. Monilokeroastioissa biojäte on parhaiten lajiteltua. Tulos osoittaa, että ihmiset lajittelevat paremmin käyttäessään biojätteelle paperipussia tai ns. biohajoavaa pussia. Kehityssuunta on, että muovipussien käyttö vähenee ja paperipussien käyttö lisääntyy, mikä on myös suositeltavaa.

Poltettavan jätteen laatu

Tämän vuoden tulokset osoittavat, että biojätteen määrä omakotitalojen poltettavassa jätteessä on noin 30 %, ja taloyhtiöissä 25 %. Tähän on saatava parannusta. Kerros- ja rivitaloissa on omassa jätepisteessä astia biojätteelle ja biojätteen lajittelu on pakollista. Omakotitaloissa se on vapaaehtoista. Materiaalihyötykäyttö on asetettava energiahyötykäytön edelle. Biojäte, lasi, metalli, kartonki, keräyspaperi ja muovi ovat kaikki materiaalina hyödynnettävää jätettä ja siksi lajiteltava erikseen poltettavasta jätteestä. Lajittelussa on parantamista.

Tutkimukset asuinalueittain

Stormossen on lisäksi tutkinut jätteen laatua asuinalueittain. Omakotitalojen asukkaille on annettu mahdollisuus lajitella biojätettä kolmen kuukauden ajan. Tulokset ovat erittäin rohkaisevia. Kokeiluja laajennetaan useammalle asuinalueelle.

Terveisemme kotitalouksille

  • Biojäteastiaan lajiteltu biojäte pakataan paperipussiin.
  • Älä käytä muovipussia biojätteelle.
  • Lajittele biojäte! Älä siis heitä biojätettä poltettavan jätteen astiaan rivi- ja kerrostalossa. Käytä biojätteelle biojäteastiaa.
  • Lajittele kartonki- ja muovipakkaukset ja vie ne ekopisteelle, jos omalla pihalla ei ole niille erillistä astiaa.
  • Käyntien määrä hyötykäyttöasemille on nykyisin rajoittamaton.
  • Muista päivittäistavarakauppojen ja ekopisteiden paristonkeräys.
  • Vanhentuneet lääkkeet viedään aina apteekkiin.

Biojätteen lajittelu on tärkeä kysymys. Biojäte käsitellään Stormossenin biokaasulaitoksella ja siitä jalostetaan biokaasua ajoneuvoille sekä kompostimultaa. Stormossen myy kompostimultaa nurmikoille ja puutarhaan, ja biokaasua kahdella BIG -tankkausasemalla. Biokaasuntuotanto on optimoitavissa oikealla biojätteen lajittelulla.

Lisätietoja

Johanna Penttinen-Källroos, ympäristö- ja laatupäällikkö, puh. 010 320 7636, johanna.penttinen-kallroos@stormossen.fi