Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisteriseloste

  • Rekisterinpitäjä: Ab Stormossen Oy, Y-tunnus 0586634-8
  • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Nina Lindman (Viestintäpäällikkö)

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille ja asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään. Asiakasrekisterin tietoja käytetään myös tilastotarkoituksiiin, esim. kuvaamaan toiminnan laajuutta tai asiakasmäärää, ja palveluiden kehittämiseen. Tilastotietoa ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä koskeviksi.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, syntymäaika, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, ostettu tuote tai palvelu, maksutiedot, yhteysloki. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti.

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta täydennetään mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian selvitystarpeita varten. Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteriin käytettyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei enää ole laillista perustetta.