Stormossenin vuosikertomus 2018

Hyötykäytön avainluvut

98,7%

Talteenottoaste

52,8%

Uusiokäyttö

45,9%

Energian talteenotto

1,3%

Kaatopaikalle

Ympäristö

Stormossenin ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisin näytteenotoin ja perusteellisella seurannalla.

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

2842

2018

1813

2017

1581

2016