Stormossens årsberättelse 2018

Nyckeltal för återvinningen

98,7%

Återvinningsgrad

52,8%

Materialåtervinning

45,9%

Energiåtervinning

1,3%

Deponi

Miljö

Vi följer med Stormossens påverkan på miljön genom regelbundna provtagningar och noggrann uppföljning.

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

2842

2018

1813

2017

1581

2016