Insamlingspunkter, tjänster, transport

Inom Stormossens verksamhetsområde ordnar fastighetsinnehavarna själva transporten av avfallet från fastigheterna till Stormossen. Transporterna sköts av sammanlagt tio avfallstransportföretag.

Till Stormossens verksamhet hör transport av farligt avfall och återvinnbart avfall från ekopunkter, återvinningsstationer och kampanjinsamlingar samt hämtningstjänst direkt från kunderna. Stormossen hyr också ut avfallsflak och släpkärror för avfallstransport.

För oss är kunden i fokus och vi utvecklar ständigt vårt serviceutbud. Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av farligt avfall och återvinnbart avfall, vi erbjuder hämtningstjänst samt hyr ut avfallsflak och släpkärra för transport av avfall. I november år 2019 öppnade vi Finlands första företagsdrivna återbruksgalleria Minimossen. På Minimossen finns förutom återbruksbutiker och ett café också vår första sk. miniåtervinningsstation.

Tjänster och samarbetspartners

ServiceBeskrivningAntalInsamlad mängd
EkopunkterInsamling av hushållens papper, metall, glas och batterier (kartong, textilier)72 st. (totalt 131, av vilka 59 Rinki-ekopunkter)
Metall 183 ton
Papper 1 154 ton
Glas 272 ton
Fiber 256 ton
Plast 90 ton
Nyckelkärl för brännbart avfallLåsbara kärl för insamling av brännbart avfall från fritidsboende30 st.86 ton
Återvinningsstationer
Trädgårdsavfallsstation
Bemannade stationer för sorterat avfall från hushåll och företag13 st. + 1 st.18 209 ton (93,6 % till återvinning)
80 343 besökare
Mobil återvinningsstationMobil insamling av sorterat avfall, trafikerar en gång årligen1 st. 13 hållplatser19 ton
Ekobil-kampanjenInsamling av farligt avfall, metallskrot, el- och elektronikskrot1 st. 81 hållplatser
71 ton
Skärgårdens skrotinsamlingInsamling av metallskrot, el- och elektronikskrot i skärgården1 st. 18 punkter39 ton
HämtningstjänstTransportservice för skrymmande avfall från hushåll201 hämtningar
Uthyrning av släpkärraUthyrning för transport av avfall till återvinningsstationen2 st. 344 uthyrningar
Uthyrning av flakUthyrning för transport av avfall till avfallscentralen183 uthyrningar
Försäljning av kompostjordFörsäljning av kompostjord för gräsmattor och trädgårdarSåld mängd: 6 601 ton
SamarbetspartnersBeskrivningAntalInsamlad mängd
RINKI OyFrån 2016 upprätthåller RINKI Oy ett nätverk med Rinki-ekopunkter för insamling av förpackningar59 st. Rinki-ekopunkter691 ton
UFF rfInsamling av textilier vid ekopunkterna317 ton
Encore Ympäristöpalvelut OyInsamling av papper och kartong vid ekopunkterna1 214 ton
ApotekMottagning av hushållens medicinavfall
13 st.12 ton