Tilinpäätöksen yhteenveto

Tuloslaskelma(1000 €)20182017
Liikevaihto14 03013 620
Liiketoiminnan muut tuotot142178
Materiaalit ja palvelut–6 862–8 059
Henkilöstökulut–2 404–2 250
Poistot ja arvonalentumiset–1 268–1 150
Liiketoiminnan muut kulut–2 339–1 208
Liiketulos1 2991 131
Rahoitustuotot ja -kulut–82–88
Tulos rahoituserien jälkeen1 2161 043
Tilinpäätösiirrot–82–314
Tuloverot–460
Tilikauden tulos1 088729
Rahoitus ja rahoitusasema20182017
Taseen loppusumma, 1 000 €18 51819 093
Oma pääoma, 1 000 €4 3843 285
Vieras pääoma, 1 000 €10 20111 068
Vakavaraisuus, %34,9 %27,8 %
Suhteellinen velkaantumisaste, %82 %98 %
Investoinnit (netto), 1 000 €5921 180
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 €1 7621 498
Quick ratio1,11,1
Oman pääoman tuotto, %19,9 %21,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %8,7 %7,8 %