Stormossen – energinen jätteenkäsittelijä

Stormossenin toiminta-alueeseen kuuluu kuusi kuntaa, ja alueella asuu noin 108 000 asukasta. Yhtiön toiminta on esimerkki todellisesta kiertotaloudesta. Käsittelemme biojätettä ja lietettä ja valmistamme niistä kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuloksena on ilmaston huomioiva fiksu ravinteiden ja energian kierto.

Biokaasua liikenteeseen

Biokaasu on paikallinen, ympäristöystävällinen, moottoriystävällinen ja edullinen polttoainevaihtoehto. Vaasanseudun ensimmäinen julkinen liikennekaasun tankkausasema sijaitsee Stormossenilla. Gastor liikennekaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017, ja biokaasusta liikennepolttoainetta jalostava kaasunjalostuslaitos avattiin toukokuussa. Samalle alueelle on rakennettu Vaasan kaupungin kahdelletoista kaasubussille linja-autojen hidastankkausasema. Toinen julkinen tankkausasema rakennetaan Vaasan eteläiselle sisääntuloväylälle ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 lopussa.

Kompostimultaa myytävänä

Stormossen aloitti kompostimullan myynnin omana toimintanaan vuonna 2016, ja vuonna 2018 aloitettiin yhteistyö Kekkilä Gardenin kanssa. Kompostimullan valmistus perustuu biojätteen ja lietteen mädättämisessä syntyvään mädätysjäämään. Mullanmyynti aloitettiin vuonna 2009, ja myytävänä on puutarhamultaa, nurmikkomultaa, istutusmultaa sekä männynkuorikatetta.

Korkea hyötykäyttöaste

Vuonna 2018 Stormossenin alueen yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli 98,7 %. Materiaalihyötykäyttö on toiminnassamme keskeistä. Tavoitteena on, että yli puolet yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina. Tarvittava määrä hyvin lajiteltua biojätettä turvataan biokaasun ja kompostimullan tuottamiseen. Keväällä 2018 aloitettiin ilmaisten paperipussien jakaminen kotitalouksille biojätteen lajittelun tukemiseksi.

Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa vaarallisen jätteen ja hyötykäyttöön kelpaavan jätteen vastaanottoverkostoa.

Verkoston muodostavat

 • ekopisteet
 • poltettavan jätteen avainastiat
 • kampanjakeräykset
 • miehitetyt hyötykäyttöasemat
 • liikkuva hyötykäyttöasema

Palvelutarjontaan kuuluvat myös

 • noutopalvelu
 • lavojen vuokraustoiminta
 • peräkärryjen vuokraustoiminta
 • toimiva tiedottaminen palveluista

Digitaalisia palveluita on lisätty kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaksi mobiilisovellusta älypuhelimille.

Kuntakartta ja asukasluku 2018

 • jätekeskus
 • 13 hyötykäyttöasemaa
 • 1 puutarhajäteasema

Arvomme

Vastuullinen

Energinen

Uudistuva

Yhteistyökumppani

Missio

Stormossen hoitaa omistajakunnilta siirretyt tehtävät kestävästi, nykyaikaisesti, teknisesti tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

Visio

Stormossen on Suomen tehokkain kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Kotitalouksien jätehuollon kokonaiskustannus on kilpailukykyinen. Yli 90 % kotitalouksista on sitä mieltä, että Stormossenilla on hyvä tai erittäin hyvä asiakaskeskeinen jätehuolto. Stormossen on innovatiivinen yhtiö, joka aktiivisesti tukee osaltaan Vaasan seudun energiaklusteria, kiertotaloutta ja ilmastopoliittisia tavoitteita.

Stormossenin historia

VuosiTapahtuma
1984Vaasa ja Mustasaari sopivat yhtiön perustamisesta.
1985Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin.
1988Rakennustyöt aloitettiin.
1990Laitoksen toiminta aloitettiin.
1992Jätteen syntypaikkalajittelu alkaa Vaasassa ja Mustasaaressa.
1993Ensimmäinen Ekobiili-kampanja. 

1994Laitosta laajennettiin (bioreaktori II), yhteistyö Ekoroskin kanssa alkoi.
1997Kokonaisvastuu omistajakuntien jätteenkäsittelystä, Maksamaa mukaan yhtiöön. Ewapower aloitti toimintansa.
1999Vähäkyrö, Isokyrö, Vöyri ja Maalahti liittyivät yhtiöön.
2001Yhteistyö Botniaroskin kanssa alkoi.
2002Korsnäs mukaan yhtiöön.
2003Uusi jätekeskus valmistui. Yhteistyö Millespakan (Järviseudun Jätehuolto Oy) kanssa alkoi.
2004Yhtiölle myönnettiin ympäristö- sertifikaatti. Yhteistyö Lakeuden Etapin kanssa alkoi.
2006Stormossenin omistusosuus Ewapowerista kasvoi 43 prosentista 50 prosenttiin.
2007Biokaasun hyödyntäminen vanhalta kaatopaikalta aloitettiin. Stormossen perusti Westenergy Oy Ab:n.
2008Evira hyväksyi mbt-laitoksen ja lannoitevalmisteiden valmistuksen. Kaatopaikan laajennus valmistui. 

2009Westenergy sai ympäristö-luvan. Yhtiön omistajat tekivät jätteiden polttolaitosta koskevan investointipäätöksen lokakuussa.
2010Stormossen täytti 25 vuotta. Westenergyn jätevoimalan peruskivi muurattiin 7. 9.
2012Westenergy käynnisti laitoksen koepolttovaiheen ja tuotannollisen käytön loppukesällä 2012. Lajittelu muuttui syyskuussa Stormossenin toiminta-alueella.
2013Hyötykäyttöasemien asiakaskortin kehittäminen yhteistyössä UpCode Ltd:n kanssa. Otettiin käyttöön 1. 1. 2014.
2014Sopimus Vaasan kaupungin kanssa linja-autojen liikennekaasusta. 

2015Oravaisten jätehuolto siirtyi Stormossenille tammikuussa.
2017Tankkausasema ja biokaasun jalostuslaitos otettiin käyttöön alkuvuodesta. RINKI Oy:lle siirrettiin n. puolet ekopisteistä. Kaksi mobiilisovellusta otettiin käyttöön.
2019Stormossenin avasi Minimossenin, Suomen ensimmäisen yrittäjävetoisen kierrätysgallerian.