Peräkärryä tyhjennetään hyötykäyttöasemalla

Personal

Stormossen hade år 2019 i medeltal 42 anställda, av vilka 87 procent var fast anställda. Av de anställda var 34 % kvinnor och 64 % män. Hösten 2019 genomfördes en personalundersökning för att kunna utveckla Stormossen som arbetsplats. Det vi vill utveckla är:

 • atmosfären
 • arbetsförhållandena
 • verksamhetens effektivitet
 • uppmuntran
 • belöning
 • förmansarbetet
 • arbetsmotivationen
 • upprätthållandet av arbetsförmågan

 

Personalnyckeltal201920182017
Personalmängd 31.12.424140
Manår totalt 454642
Andelen visstidsanställda (%) 131310
Personalomsättning i medeltal0,080,040,01
Arbetsförhållandets längd i medeltal (år) 15,615,715,2
Personalens medelålder (år) 47,948,749,2
Andel kvinnor (%)362727,5
Andel män (%)647372,5
Antal skolningsdagar (dgr/manår)5,04,04,0
Skolningsutgifter (€/manår) 794772865
Rekreationsverksamhet (€/manår)671623762
Antal arbetsolyckor (st.)231
Frånvaro pga arbetsolyckor (dgr/manår)0,20,50,1
Sjukfrånvaro (dgr/manår)4,73,55,0
Arbetshälsovård (€/manår) 804548906
Arbetsskydd (€/manår)8689381027

Dessutom vill vi göra Stormossen mer funktionell och effektiv som arbetsplats. En personalundersökning görs vartannat år. Fyra gånger under året gjordes en Personal-NPS undersökning. Den är en mätare som utvärderar välbefinnandet på arbetsplatsen. Ett samarbete med personalcoach Treier inleddes våren 2018 och fortgick år 2019. Målsättningen var att jobba med de utvecklingsområden som framkom i samband med personalundersökningen. En HR-grupp startade hösten 2017 och den behandlar personalfrågor, företagshälsovård, skolningsplaner, arbetsmiljöfrågor och personalens välbefinnande.

Målsättningar

Stormossens målsättning är att vara en säker, trivsam och innovativ arbetsplats med kunnig och kundorienterad personal. Det övergripande målet för hälsa, säkerhet och miljö är en säker och trivsam arbetsmiljö. Arbetshälsovårdstjänsterna köps av Mehiläinen Oy i Vasa. Målsättningen är att

 • minska de arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsriskerna och sjukfrånvaron
 • förebygga varaktig arbetsoförmåga
 • främja arbetshälsa och produktivitet
 • upprätthålla en positiv arbetsgivarbild

Personalens välmående

Stormossen uppmuntrar personalen att upprätthålla sin arbetsförmåga genom konditions- och kultursedlar samt aktiv TYHY -verksamhet och fritidsverksamhet. För personalen ordnades på hösten en TYHY-dag som kombinerade ett företagsbesök med kultur. Personalen erbjöds möjlighet att delta i en motionsgrupp, ryggskola och motions- och vandringsevenemang. Fritidskommittén ordnade bl.a. en vårfest och en julfest.

Våren 2018 lanserades en förnyad intranet för att förbättra den interna kommunikationen. Varje månad ordnas personalmöte för hela personalen och avdelningarna har veckovisa avdelningsmöten.
Skolningar

Personalen deltog i skolningar inom många olika områden:

 • administration
 • specialyrkesexamen i ledarskap
 • yrkesexamen inom miljöservice
 • nödförstahjälp
 • arbetssäkerhetskort
 • excel -skolningar
 • hantering av farligt avfall
 • nationella seminarier och utbildningsdagar

En del av personalen på interna transporter har tagit ADR -kort, d.v.s. de får transportera både farligt avfall och fordonsgas.

Arbetarskyddskommission

Johanna Penttinen-Källroos, Arbetarskyddschef
Bjarne Krus, Arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Ted Holtti, vice arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Pekka Myllyniemi,
vice arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Johan Saarela
, Arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Per-Olof Holm, vice arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Emelia Holm,
vice arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Heikki Knookala
, Arbetsgivarens representant

Arbetarskyddskommissionen sammanträder ca 1 gång per månad.