Vattenrening

Stormossens påverkan på miljön följs med på många olika sätt: genom provtagning på lakvatten, ytvatten och grundvatten. Dessutom övervakas reningsverkens funktion genom veckovisa prov och analyser.

Grundvatten och ytvatten

Provtagning på grundvatten och ytvatten görs 4 ggr/år.

Ytvatten

YtvattenpHBOD 7,
mg/l
Fosfor
mg/l
Ammoniumkväve/
mg/l
Termotoleranta koliforma bakterier 44C °
cfu/100 ml
PV16,92,20.070,188
PV27,14,432,233,457 049
PV37,33,00,122,151 926
PV47,03,90,040,1590
PV56,32,00,040,1143

Grundvatten

GrundvattenpHBOD 7,
mg/l
Fosfor
mg/l
Ammoniumkväve,
mg/l
Termotoleranta koliforma bakterier 44C °, cfu/100 ml
HP17,52,00,980,4618
HP27,12,30,340,1146
HP36,72,00,900,9411
HP46,82,72,850,625

Avloppsvatten

Stormossens avloppsvatten består av rejektvatten från rötningsanläggningen, septiskt slam och dräneringsvatten. Avloppsvattnet förrenas i processvattenreningsverket på Stormossen och pumpas sedan vidare till avloppsnätet och därifrån till Påttska reningsverket.

Avloppsvattenmängden år 2019 var 125 678 m3. Reningseffekten och belastningen ses i bilden.

Processreningsverket

INmg/l
BOD71929
Fosfor154
Ammoniumkväve714
Fast substans7382
UTmg/lMålvärde (mg/l)
BOD7663300
Fosfor6210
Ammoniumkväve36750
Fast substans2549300

Lakvatten

Lakvattnet från Stormossens avstjälpningsplats och ytvatten från behandlingsfälten leds till ett lakvattenreningsverk där vattnet renas på bl.a. fast substans, BOD7, COD, fosfor, kväve och ammoniumkväve. År 2019 behandlade reningsverket 67 644 m3 vatten från avstjälpningsplatserna och behandlingsfälten.

Vattnet analyseras två gånger: innan det leds till reningsverket och innan det renade vattnet leds ut i naturen.

Reningsverket har fungerat bra under året. Reningseffekten och belastningen presenteras i bilden.

Lakvattensreningsverket

INmg/l
BOD739
Fosfor1,9
Ammoniumkväve98
Fast substans49
UTmg/lGränsvärde (mg/l)
BOD7230
Fosfor0,071
Ammoniumkväve0,8770
Fast substans3

Renat lakvatten (utgående)

 

Punkterna på kartan:

1 Gastankningsstation
2 Processvattenreningsverk
3 Fordonsvåg
4 Gasbehandling
5 Återvinningsstation
6 Torkanläggning
6a Tunnel
7 Elektronikmottagning
8 Mekanisk behandling
8a El-huvudcentral
8b Transformator
8c Gasmotor
8d Biologisk behandling
9 Kontor
10 Orenat lakvatten
11 Elcentral
12 Maskinhall
13 Revisol
14 Westenergy