Toimitusjohtajan katsaus: Muovia lajitellaan yhä innokkaammin

Ympäristöstä ja ilmaston lämpenemisestä on tullut nyky-yhteiskunnalle entistä tärkeämpi kysymys. Raportit maailman merien valtavista muovimääristä ovat saaneet ihmiset keräämään ja kierrättämään muovia myös täällä. Muovin kierrätysinto on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Muovi ei meillä kuitenkaan ole suuri ongelma, koska emme heitä sitä mereen. Sen sijaan muovi kierrätetään tai käytetään Westenergyllä kaukolämmön ja sähkön tuottamisen polttoaineena. Emme silti voi sysätä muovia pelkästään Aasian ongelmaksi. Esimerkiksi yhden tietokoneen valmistus tuottaa nimittäin noin 1,2 tonnia jätettä. Meidän on ymmärrettävä, että omat kulutustapamme tuottavat jätettä tuotteiden valmistusmaissa. Kaikilla on siis globaali vastuu ympäristöstä, ja jokaisen täytyy tehdä arjessa osansa kuluttaakseen kestävästi ja kierrättääkseen jätteensä.

Uusi jätelaki rajoittaa mahdollisuuksia

Vuonna 2018 tuli voimaan uusi jätelaki, joka rajoittaa kunnallisten jäteyhtiöiden mahdollisuuksia tarjota palveluitaan vapailla markkinoilla. Siksi me Stormossenilla nyt pohdimme, kuinka tehtyjä investointeja voidaan tulevaisuudessa parhaiten hyödyntää. Yleisen trendin mukaan toimintoja yhtiöitetään ja irrotetaan eri tavoin lakisääteisestä toiminnasta. Aiomme myös selvittää, mitä mahdollisuuksia Stormossenilla on jatkaa kilpailukykyisten jätteenkäsittelypalveluiden tarjoamista paikallisille yrityksille.

Kovat vaatimukset kierrätyksen lisäämiseksi

Uuden EU-lainsäädännön käyttöönoton myötä jätelaki tulee vielä kertaalleen muuttumaan. Uudessa laissa asetetaan kovia vaatimuksia kierrätyksen lisäämiseksi. Kotitalouksien täytyy lajitella tai kompostoida biojätteensä viimeistään 2023, ja tekstiilin ja vaarallisen jätteen erilliskeräys tullaan järjestämään viimeistään 2025.

Vuonna 2035 kotitalousjätteestä täytyy kierrättää 65 % – ja pakkaukset täytyy kierrättää 70-prosenttisesti jo 2030. Tällä hetkellä kierrätämme Stormossenilla noin 40 % kaikesta kunnallisesta jätteestä.

Biojäte kaiken keskiössä

Biojätteellä on suurin vaikutus kierrätysprosenttiin, ja se voidaan myös hyödyntää paikallisesti. Stormossen on jo pitkään panostanut biojätteen käsittelyyn. Meillä on toimiva biokaasulaitos, joka tuottaa biokaasua kaupungin busseille ja yksityisille kaasuautoille. Lisäksi tuotamme puutarhojen ja nurmikoiden kompostimultaa.

Meidän kaikkien on edelleen kehitettävä biojätteidemme lajittelua. Aivan liian suuri osuus joutuu edelleen poltettavan jätteen sekaan. Vuoden 2018 aikana aloimme jakaa biojätteiden lajittelijoille ilmaisia paperipusseja. Tuloksena alueemme biojätemäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, mutta työtä on silti edelleen tehtävänä.

Kaasuautotrendi jatkuu

Vuoden aikana liikennepolttoaineen myynti Gastorin tankkausasemallamme kasvoi yli 100 prosentilla, ja sama linja jatkuu. Yhä useammat autoilijat ovat huomanneet kaasuauton käytön olevan sekä edullista että ympäristöystävällistä. Myös autonvalmistajat ovat alkaneet tarjota useampia kaasuautomalleja, vaikkakin tarjonta on edelleen valitettavasti hieman rajallista. Koska biokaasun käyttö kasvaa ja yleinen trendi fossiilisen polttoaineen korvaamiseksi vahvistuu, selvitämme mahdollisuuksia kaasutuotantomme kasvattamiseen. Tutkimustemme mukaan biokaasutuotannossa hyödynnetään vasta pieni osuus kaikesta mahdollisesta raakamateriaalista.

Lopuksi haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, hallitusta ja Stormossenin henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja hyvin hoidetusta työstä.

 

Leif Åkers
Toimitusjohtaja