Växelverkan och kommunikation

Våren 2019 lanserades Stormossens nya marknadsbudskap och grafiska profil. Det centrala budskapet är att vi är en aktiv aktör inom miljöbranschen, som arbetar för cirkulär ekonomi och som vill och vågar påverka.

Stormossens slogan ”För att det är viktigt” berättar om företagets värderingar och styrkor – den uppmuntrar invånarna till en ansvarsfull livsstil. Stormossen utvecklar sina tjänster och sin verksamhet och producerar fungerande miljöservice som är lätt att använda. Stormossen gör allas vår framtid renare.

Kommunikationens mål är att företaget skall få in mera rätt sorterat bioavfall. Av det producerar vi biogas som uppgraderas till fordonsbränsle, och rötrest som förädlas till kompostjord. Vi har skapat egna varumärken för fordonsgasen och kompostjorden. Vi har utvecklat och öppnat landets första företagsdrivna återbruksgalleria Minimossen, som är en lokal aktör för cirkulär ekonomi genom att sälja noga utvalda och återbrukade föremål.

Vartannat år undersöker vi kundernas åsikter om Stormossens verksamhet och om avfallshanteringen generellt, för att förbättra kundservicen. Följande kundundersökning kommer att göras hösten 2020.

Information

Målsättningen är att motivera invånarna att sortera bioavfall. Totalt delades 20 000 sorteringskärl för bioavfall ut under åren 2016 – 2018. Våren 2018 utdelades papperspåsar för bioavfall i husbolag. Påsar delades också ut vid återvinningsstationerna, medborgarinfo i Vasa och med ambulerande paketbil våren 2018 och 2019. Gratis utdelning sker också vid olika evenemang.
Övriga målsättningar för kommunikationen är ökad försäljning av fordonsgas och kompostjord, ökad materialåtervinning samt nöjda kunder.

Trycksaker som producerats är bl.a:

 • årsberättelse 2018
 • marknadsföringsmaterial för fordonsgasen
 • sagobok och pysselbok för barn
 • kundtidning
 • årskalender

De två sistnämnda postades till alla hushåll inom verksamhetsområdet och till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet.

Stormossen finns på sociala medier genom hemsidan, Facebook och Instagram. Våren 2019 förnyades hemsidan och mobilapplikationen uppdaterades. Appen innehåller återvinningsstationernas kundkort, sorteringsguide, karta över mottagningspunkter och aktuell information om avfallshantering.

Publikationer

Kundtidning Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 58 500 st.)
Kundtidning Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)
Årskalender 2020 Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 58 500 st.)
Årskalender 2020 Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)
e-bulletin 2 nr. postades till ca 300 förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna

Sociala medier

www.stormossen.fi 121 750 besökare
Facebook 2 639 gillare
Instagram 716 följare
Mobilapplikationen 10 071 nerladdningar

I love muovi

Stormossen deltog under våren med Vasa stad, avfallsnämnden och andra samarbetsparter i YLE:s informationssatsning I love muovi. I april ordnades ett torgevenemang på Vasa torg. Syftet var att motivera invånarna att samla in förpackningsplast. Vasa, Tammerfors, Lahtis, Joensuu och Uleåborg tävlade sinsemellan i den lekfulla tävlingen. Vasa tog hem vinsten och vasaborna samlade in totalt 3870 kilogram plastförpackningar. Satsningen och vinsten gav stor nationell synlighet.

Rådgivning

Invånarna erbjuds rådgivning vid avfallscentralen, på återbruksgallerian Minimossen, på evenemang och i daghem, skolor, föreningar och andra ställen. Rådgivningssamarbetet med fyra andra österbottniska avfallsbolag skapar synergier och ökar effektiviteten. Nätverket har ordnat gemensamma rådgivningssatsningar främst för grundskolorna. År 2019 ordnades en kampanj om farligt avfall till klass nio och kampanjen Superåtervinnarna åt elever i årskurs fyra.

på Stormossen 47 grupper, 1 037 besökare
på fältet 59 rådgivningsbesök, 1 318 personer
Företagsbyn ca 140 sjätteklassister jobbade för Stormossen i Företagsbyn
Superåtervinnarna 250 elever i klass 4,  12 klasser
Farligt avfall -skolkampanj 4 klasser i högstadieskolor, 67 elever

Evenemang

 • Hållbar bilism, torgevenemang, mars 2019
 • Energy Week, Vasa Gas Exchange, Vasa, mars 2019
 • Öppet Hus på avfallscentralen, maj 2019
 • Energy Day, mässa riktad till studerande, oktober 2019
 • Stormässan i Botniahallen, april 2019
 • Minimossens öppning, november 2019