Vuosikatsaus 2018

Vuosikertomus 2018 tulee tälle sivustolle toukokuussa.

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste 98,7 %

Stormossen vastaanotti yhteensä 147 200 tonnia jätettä vuonna 2018 verrattuna edellisen vuoden 141 500 tonniin, ts. määrä kasvoi 4 %. Omistajakuntien alueelta jätemäärä kasvoi runsaan 1 % ja oli yhteensä 109 800 tonnia. Yhdyskuntajätteen määrä oli 62 300 tonnia. Yhdyskuntajätteen määrään sisältyy sakokaivolietettä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueelta. Lukuun ottamatta sakokaivolietettä yhdyskuntajätteen määrä oli 452 kg/henkilö. Vastaava määrä koko maassa oli 510 kg/henkilö vuonna 2017.

Yhdyskuntajäte koostuu pääasiassa poltettavasta jätteestä, biojätteestä ja hyötykäyttöasemilla vastaanotetusta hyödynnettävästä jätteestä. Hyötykäyttöaste oli 98,7 %, josta 52,8 % hyödynnettiin materiaalina ja 45,9 % energiana. Ainoastaan 800 tonnia – 1,3 % – loppusijoitettiin kaatopaikalle.

Kunnallisilta jäteyhtiöiltä Stormossenin toimialueen ulkopuolelta vastaanotettiin biojätettä, joka käsiteltiin Stormossenin biokaasulaitoksessa, sekä poltettavaa jätettä, joka toimitettiin edelleen poltettavaksi Westenergyllä energian tuotantoa varten. Westenergylle toimitettiin yhteensä 50 200 tonnia verrattuna 55 000 tonniin edellisenä vuonna.

Gastor liikennekaasu

Stormossenin biokaasulaitoksen tuottamaa biokaasua jalostetaan liikennekaasuksi omalla Gastor-tuotemerkillä. Vuonna 2018 myytiin yhteensä 407 000 kg liikennekaasua ja tankkausten lukumäärä tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu kiihtyi tuntuvasti toisella vuosipuoliskolla.

Tammikuussa tänä vuonna Energiavirasto myönsi infrastruktuuritukea kaasuntankkausaseman rakentamista varten ABC:n yhteyteen Runsorissa. Suunnitelmien mukaan tankkausasema on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Liikevaihto kasvoi 2,8 %

Liikevaihto vuonna 2018 oli 14 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden 13,62 miljoonaan euroon. Tuotteiden ja palveluiden myynti kasvoi 31,5 % ollen 1,59 milj. euroa (11,4 % liikevaihdosta). Määrä sisältää pääasiassa liikennekaasun, kompostimullan ja hyötyjätteen myynnin sekä mm. tuotantoyhteisöille myydyt palvelut. Ekomaksut olivat 2,45 milj. euroa (17,5 %) ja käsittelymaksut 9,96 milj. euroa (71,1 %).

Toimintakertomus 2017

Tilinpäätös 2017