Vedenpuhdistus

Stormossenin ympäristövaikutusta seurataan suotovesi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteiden avulla. Tämän lisäksi puhdistamojen toimintaa seurataan viikoittaisella näytteenotolla ja analyyseilla.

Pohjavesi ja pintavesi

Pohjavesistä ja pintavesistä otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa.

Pintavesi

PintavesipHBOD 7,
mg/l
Fosfori
mg/l
Ammoniumtyppi/
mg/l
Lämpökestoiset koliformit bakteerit 44C °
cfu/100 ml
 
PV17.12.90.160.86113
PV27.16.21.1815.12103
PV37.32.90.123.5145
PV47.12.60.040.1919
PV56.720.070.1369

Pohjavesi

PohjavesipHBOD 7,
mg/l
Fosfori
mg/l
Ammoniumtyppi,
mg/l
Lämpökestoiset koliformit bakteerit 44C °, cfu/100 ml 
HP17.4210.55
HP2720.450.15
HP36.921.51.55
HP46.744.76.65

Prosessivedenpuhdistamo


Suotovesi

Stormossenin kaatopaikan suotovesi ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan suotovedenpuhdistamoon, jossa vedestä puhdistetaan mm. kiinteät aineet, BOD7, COD, fosfori, typpi ja ammoniumtyppi. Vuonna 2018 puhdistamo käsitteli 64 481 m3 vesiä kaatopaikoilta ja käsittelykentiltä.

Vedestä otetaan näytteet ennen sen johtamista puhdistamoon sekä puhdistuksen jälkeen ennen veden johtamista luontoon.

Puhdistamo on toiminut hyvin vuoden aikana. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Suotovedenpuhdistamo

Puhdistetty suotovesi (lähtevä)

Jätevesi

Stormossenin jätevesi koostuu mädätyslaitoksen rejektivedestä, sakokaivolietteestä ja salaojavedestä. Jätevesi esipuhdistetaan Stormossenin prosessivedenpuhdistamossa, josta se pumpataan edelleen viemäriverkostoon ja sieltä Påttin puhdistamolle.

Vuoden 2018 jäteveden määrä oli 107 903 m3. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

 

Kartan pisteet:

1 Kaastankkausasema
2 Prosessivedenpuhdistamo
3 Ajoneuvovaaka
4 Kaasunkäsittely
5 Hyötykäyttöasema
6 Kuivauslaitos
6a Tunneli
7 Elektroniikkavastaanotto
8 Mekaaninen käsittely
8a Sähköpääkeskus
8b Muuntaja
8c Kaasumoottori
8d Biologinen käsittely
9 Toimisto
10 Puhdistamon suotuvesi
11 Sähkökeskus
12 Konehalli
13 Revisol
14 Westenergy