Vattenrening

Stormossens påverkan på miljön följs med på många olika sätt: genom provtagning på lakvatten, ytvatten och grundvatten. Dessutom övervakas reningsverkens funktion genom veckovisa prov och analyser.

Grundvatten och ytvatten

Provtagning på grundvatten och ytvatten görs 4 ggr/år.

Ytvatten

YtvattenpHBOD 7,
mg/l
Fosfor
mg/l
Ammoniumkväve/
mg/l
Termotoleranta koliforma bakterier 44C °
cfu/100 ml
 
PV17.12.90.160.86113
PV27.16.21.1815.12103
PV37.32.90.123.5145
PV47.12.60.040.1919
PV56.720.070.1369

Grundvatten

GrundvattenpHBOD 7,
mg/l
Fosfor
mg/l
Ammoniumkväve,
mg/l
Termotoleranta koliforma bakterier 44C °, cfu/100 ml 
HP17.4210.55
HP2720.450.15
HP36.921.51.55
HP46.744.76.65

Processreningsverket

 

Lakvatten

Lakvattnet från Stormossens avstjälpningsplats och ytvatten från behandlingsfälten leds till ett lakvattenreningsverk där vattnet renas på bl.a. fast substans, BOD7, COD, fosfor, kväve och ammoniumkväve. År 2018 behandlade reningsverket 64 481 m3 vatten från avstjälpningsplatserna och behandlingsfälten.

Vattnet analyseras två gånger: innan det leds till reningsverket och innan det renade vattnet leds ut i naturen.

Reningsverket har fungerat bra under året. Reningseffekten och belastningen presenteras i bilden.

Lakvattensreningsverket

Renat lakvatten (utgående)

Avloppsvatten

Stormossens avloppsvatten består av rejektvatten från rötningsanläggningen, septiskt slam och dräneringsvatten. Avloppsvattnet förrenas i processvattenreningsverket på Stormossen och pumpas sedan vidare till avloppsnätet och därifrån till Påttska reningsverket.

Avloppsvattenmängden år 2018 var 107 903 m3. Reningseffekten och belastningen ses i bilden.

Punkterna på kartan:

1 Gastankningsstation
2 Prosessvattenreningsverk
3 Fordonsvåg
4 Gasbehandling
5 Återvinningsstation
6 Torkanläggning
6a Tunnel
7 Elektronikmottagning
8 Mekanisk behandling
8a El-huvudcentral
8b Transformator
8c Gasmotor
8d Biologisk behandling
9 Kontor
10 Orenat lakvatten
11 Elcentral
12 Maskinhall
13 Revisol
14 Westenergy