Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.20181.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO14 029 785,5713 620 400,78
Valmistus omaan käyttöön89 745,171)73 517,05
Liiketoiminnan muut tuotot52 461,942)104 650,22
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-736 993,15-615 596,60
Varastojen muutos-5 280,248 654,24
Ulkopuoliset palvelut-6 119 778,49-6 862 051,883)-7 452 335,07-8 059 277,43
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-2 006 382,944)-1 858 906,64
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut-352 510,62-311 277,15
Muut henkilösivukulut-45 340,25-2 404 233,81-80 226,80-2 250 410,59
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-1 268 485,245)-1 149 518,83
Liiketoiminnan muut kulut-2 338 532,806)-1 208 127,55
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 298 688,951 131 233,65
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot6 834,757 960,92
Korko- ja rahoituskulut-89 332,89-82 498,14-96 031,23-88 070,31
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
1 216 190,811 043 163,34
Tilinpäätössirrot7)
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)-81 624,00-313 735,92
Tuloverot
Tilikauden verot-46 500,000,00
Aikaisempien tilikausien verot0,00-46 500,000,000,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 088 066,81729 427,42
* Viittaus liitetietoihin.