Tase

Taselaskelma

 31.12.2018 31.12.2017
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet1 325,003 819,67
Muut pitkävaikutteiset menot214 903,41216 228,41215 521,70219 341,37
Aineelliset hyödykeet
Maa-alueet568 278,84568 278,84
Rakennukset ja rakennelmat2 268 735,392 469 487,10
Koneet ja kalusto3 979 163,174 184 850,15
Muut aineelliset hyödykkeet4 160 055,484 478 383,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat52 087,5011 028 320,381 085,0011 702 084,74
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä3 953 873,008)3 953 873,00
Muut osakkeet ja osuudet3 265,853 957 138,853 265,853 957 138,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus21 406,4026 686,64
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset1 421 717,111 140 483,12
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä76 700,8568 775,77
Muut saamiset74 292,51141 360,31
Siirtosaamiset284 699,321 857 409,79696 672,312 047 291,51
Rahat ja pankkisaamiset1 437 092,721 140 301,67
Vastaavaa yhteensä18 517 596,5519 092 844,78
 31.12.2018 31.12.2017
V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA9)
Osakepääoma690 000,0010)690 000,00
Vararahasto113 563,78113 563,78
Käyvän arvon rahasto-57 140,00-68 022,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)2 549 184,961 819 757,54
Tilikauden voitto (tappio)1 088 066,814 383 675,55729 427,423 284 726,74
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 606 757,3611)2 525 133,36
PAKOLLISET VARAUKSET
Jälkihoitovaraus1 326 201,8212)2 214 801,75
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta7 211 178,9813)8 084 462,18
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta873 283,20873 283,20
Ostovelat386 858,94560 156,65
Velat omistusyhteysyrityksille267 226,29217 593,11
Muut velat209 448,3980 763,30
Siirtovelat1 252 966,022 989 782,841 251 924,492 983 720,75
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ10 200 961,8211 068 182,93
Vastattavaa yhteensä18 517 596,5519 092 844,78