Henkilöstö

Stormossenilla oli vuonna 2018 keskimäärin 41 työntekijää, joista 87 % oli vakinaisessa työsuhteessa. Työntekijöistä 27 % oli naisia ja 73 % miehiä. Syksyllä 2017 tehtiin henkilöstötutkimus, jotta Stormossenia voitaisiin työpaikkana kehittää. Haluamme kehittää:

 • työpaikan ilmapiiriä
 • työolosuhteita
 • toiminnan tehokkuutta
 • kannustavuutta
 • palkitsevuutta
 • esimiestyötä
 • työmotivaatiota
 • työkyvyn ylläpitämistä

 

Henkilöstön tunnuslukuja201820172016
Henkilöstön määrä 31.12.414040
Henkilötyövuodet yhteensä464239,7
Määräaikaisten osuus (%)131019
Henkilöstön keskim. vaihtuvuus0,040,010,03
Työsuhteen keskim. pituus (v) 15,715,214,8
Henkilöstön keski-ikä (v) 48,749,248,3

Naisten osuus (%)2727,527,5

Miesten osuus (%) 7372,572,5
Koulutuspäivien määrä (pv/htv)4,04,05,1

Koulutuksen kulut (€/htv) 772865982
Virkistys- ja harrastustoiminta (€/htv)623762585
Työtapaturmat (kpl) 310
Tapaturmapoissaolot (pv/htv)0,50,10
Sairauspoissaolot (pv/htv)3,55,03,9

Työterveyshuolto (€/htv)548906752
Työsuojelu (€/htv)9381027553

Lisäksi haluamme kehittää Stormossenista työpaikkana entistä toimivamman ja tehokkaaamman. Henkilöstötutkimus tehdään joka toinen vuosi. Tammikuussa tehtiin Personal-NPS tutkimus, joka toistetaan neljästi vuodessa. Mittaria käytetään työpaikan hyvinvoinnin arvioimiseen. Henkilöstövalmentaja Treierin kanssa aloitettiin yhteistyö keväällä 2018, ja tavoitteena on työskennellä henkilöstötutkimuksessa ilmenevien kehitysalueiden kanssa. HR-ryhmä aloitti työnsä 1.9.2017, ja sen tehtävänä on käsitellä henkilöstökysymyksiä, työterveyshuoltoa, työympäristökysymyksiä ja henkilöstön hyvinvointia.

Tavoitteita

Stormossenin tavoitteena on olla turvallinen ja uudistuva työpaikka, jossa työskentelee hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämääriämme. Vaasan Mehiläinen Oy hoitaa yhtiön työterveyspalvelut. Tavoitteenamme on

 • vähentää työperäisiä terveys- ja turvallisuusriskejä ja sairauspoissaoloja
 • ehkäistä pysyvät työkyvyttömyydet
 • edistää työterveyttä ja tuottavuutta
 • ylläpitää myönteistä työnantajakuvaa

Henkilöstön hyvinvointi

Stormossen rohkaisee henkilöstöään ylläpitämään työkykyään tarjoamalla käyttöön kunto- ja kulttuuriseteleitä sekä aktiivista TYHY-toimintaa ja vapaa-ajan toimintaa. Henkilöstölle järjestettiin kaksi TYHY-päivää, keväällä patikointia ja luento Hunurijärvellä ja syksyllä käveltiin Bodvattnetin kierros luontopolku ja vierailtiin Merten talolla ja Wärtsilällä. Kuntoilu- ja vaellustapahtuman lisäksi henkilökunnalle annettiin mahdollisuus osallistua askelkampanjaan, liikuntaryhmään, selkäkouluun sekä liikunta- ja kävelytapahtumiin. Vapaa-ajan toimikunta järjesti mm. kevät- ja joulujuhlat.

Sisäistä viestintää parannettiin kehittämällä ja ottamalla käyttöön uudistettu intranet, joka lanseerattiin keväällä 2018. Kuukausittain järjestetään Kysy Leifiltä -henkilöstöinfo ja viikoittain pidetään osastopalavereita.

Koulutuksia

Henkilöstö osallistui mm. seuraaviin koulutuksiin:

 • hallinnon koulutuksia
 • johtamiskoulutus
 • ympäristöhuollon ammattitutkintoon tähtäävä koulutus
 • hätäensiapu -koulutukset
 • vaarallisen jätteen koulutukset
 • kansalliset seminaarit ja koulutuspäivät

Osa sisäisten kuljetusten henkilöstöstä on suorittanut ADR -kortin, eli he saavat kuljettaa sekä vaarallista jätettä että ajoneuvokaasuja.

Työsuojelutoimikunta

Johanna Penttinen-Källroos, työsuojelupäällikkö
Bjarne Krus, työsuojeluvaltuutettu, työntekijät
Johan Saarela, työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt
Heikki Knookala, työnantajan edustaja
Ted Holtti, työntekijöiden varavaltuutettu

Työsuojelutoimikunta kokoontuu noin 4–6 krt/vuosi.