FI SV EN

Ab Stormossen Oy

Osakeyhtiö Ab Stormossen Oy hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Yrityksen liikevaihto oli 13,6 milj. euroa vuonna 2017. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossen työllistää noin 40 henkilöä.

Arvot

Missio

Vastuuntunto
Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä
Kannattava uudistuminen
Asiakkaidemme hyödyksi
Yhteistyö
Yhdessä saavutamme enemmän

Stormossen ylläpitää kustannustehokasta ja korkean palvelutason jätehuoltoa, joka huomioi kestävän kehityksen.

Puhtaampi ja viihtyisämpi lähiympäristö ja jätehuoltopalveluiden helppo saavutettavuus luovat lisäarvoa alueemme asukkaille, yrityksille ja yhteisöille - nyt ja tulevaisuudessa.

Stormossen

Hyötykäyttö
Suuri osa Koivulahden jätekeskukseen saapuvasta jätteestä voidaan hyötykäyttää. Jäte hyötykäytetään materiaalina ja energiana. Vuonna 2017 Stormossenin yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli yli 98 %.

Käsittely
MBT-laitos (mekaaninen-biologinen käsittely) tuottaa biokaasua ja kompostimultaa biojätteistä. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jota myydään jätekeskuksen viereisellä julkisella tankkausasemalla. Vaarallinen jäte toimitetaan ongelmajätteen käsittelylaitokselle, missä se käsitellään turvallisesti.

Loppusijoitus
Kierrätykseen tai hyötykäyttöön sopimaton jäte loppusijoitetaan turvallisesti kaatopaikalle.

Tiedotus
Yritys tarjoaa jäteneuvontaa ja tietoa jätehuollosta asiakkailleen.