(Ympäristö)politiikka

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympräistöpolitiikka

Stormossen pyrkii jatkuvasti parantamaan laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoitoa ja estämään toiminnastaan aiheutuvien terveyshaittojen, onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen syntymistä. Tämän täyttääksemme aiomme:

 • noudattaa voimassaolevaa terveys-, turvallisuus ja ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä laatustandardin vaatimuksia kaikessa toiminnassamme.
 • olla asiakaslähtöisiä ja ylläpitää korkeaa palvelutasoa.
 • käsitellä jätteet hyväksytyissä laitoksissa mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, käsittäen koko tapahtumaketjun keräyksestä ja kuljetuksesta käsittelyyn. Jätteet käsitellään uudelleenkäyttämällä, kierrättämällä, hyödyntämällä jäte energiana, tuhoamalla tai loppusijoittamalla.
 • jalostaa biokaasulaitoksessa käsiteltävä jäte korkealaatuisiksi lopputuotteiksi kaupalliseen kierrätykseen.
 • tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa, erityisesti biokaasun ja energian tuottajien, biokaasulaitokseen ja jätteenpolttoon jätteitä toimittavien toimijoiden sekä jalostetun jätteen loppukäyttäjien kanssa.
 • minimoida laitostemme päästöt ilmaan, veteen ja maaperään.
 • soveltaa politiikkaamme ja ottaa laatu-, ympäristö- ja työympäristönäkökohdat huomioon investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa.
 • säästää energiaa ja raaka-aineita.
 • harjoittaa jatkuvaa kehitystyötä sekä jatkuvasti parantaa laadun, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön johtamisjärjestelmää.
 • ylläpitää korkeaa osaamistammeja jakaa tietoamme sekä tiedottaa palveluistamme.
 • säännöllisesti selvittää toimintamme tulokset julkisessa raportissa.

Työntekijöillämme tulee olla turvallinen, innovatiivinen ja terveellinentyöympäristö, sekä työnantajan vastuuseen että työntekijän omaan henkilökohtaiseen vastuuseen perustuen.