Kehityshankkeet

CO2:n muuttaminen käyttökelpoisiksi tuotteiksi

Vuonna 2019 Stormossen osallistuu yhdessä Vaasan Sähkön ja Westenergyn kanssa hankkeeseen, jossa selvitetään mahdollisuuksia käyttää hiilidioksidia biokaasun jalostamisesta sekä esimerkiksi Westenergyn savukaasuista.

Kiertotalous Mustasaari

Hankkeen yhtenä osatavoitteena on Stormossenin käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen kuten esimerkiksi ylijäämälämpö.

Botnia Biogas

Biogas Botnia -projektin tarkoitus oli biokaasun tuotannon ja tehokkaan käytön edistäminen. Tämä tehdään yhteistoimintana Suomen ja Ruotsin välillä vaihtamalla kokemuksia ja osaamista. Hankkeessa on luotu yhteinen suunnitelma Pohjanlahden alueen politikkojen, elinkeinoelämän, yliopistojen ja muiden biokaasutoimijoiden kesken.

Suunnitelmassa käsitellään biokaasun raaka-aine- ja markkinapotentiaalia, kun kaasua käytetään liikennepolttoaineena, sekä biokaasun tuotannon lisäämisen taloudellisia vaikutuksia. Hankkeen loppuvaiheessa Stormossen ja Vaasan kaupunki allekirjoittivat yhteistyösopimuksen biokaasun käytöstä kaupungin linja-autoissa. Projektialue oli Västerbottenin lääni, Västernorrlandin lääni ja Pohjanmaan maakunta. Rahoittajana toimivat Botnia Atlantica (EU), Pohjanmaan liitto, Ab Stormossen Oy ja BioFuel Region.

BIL

Hankkeessa selvitettiin edellytyksiä biokaasun tuotannon laajentamiselle ja pyrittiin biokaasun käytön lisäämiseen Pohjanmaalla. Hankkeessa etsittiin soveltuvia paikkoja mädätyslaitoksille ja biokaasun tankkausasemille. Hankkeen tarkoituksena oli myös edistää maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja lisätä tietoisuutta biokaasun käytön mahdollisuuksista yksityisautoilussa, ammattiliikenteessä ja maataloudessa. Hanketta rahoitti Pohjanmaan liitto/Pirkanmaan liitto, Vaasan Yliopisto, Ab Stormossen Oy, Jeppo Biogas Ab ja Vaasanseudun Kehitys Oy.

Jäteanalyysi

Joka kesä tehdään niin sanottu jäteanalyysi. Analyysin tavoitteena on muodostaa kuva biojätteen ja poltettavan jätteen lajittelun toimivuudeesta Stormossenin toiminta-alueen kotitalouksissa. Jäteanalyysissä otetaan näytteitä biojätteestä, pakatusta biojätteestä, omakotitalojen poltettavasta jätteestä ja taloyhtiöiden poltettavasta jätteestä.

Asiakaskysely

Joka toinen syksy tehdään asiakaskysely Stormossenin omistajakuntien asukkaille. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Stormossenin toiminnasta ja palveluista yleensä.