Nyckeltal för återvinningen

98,7%

Återvinningsgrad

52,8%

Materialåtervinning

45,9%

Energiåtervinning

1,3%

Deponi

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

3096

2019

2842

2018

1813

2017