Vedenpuhdistus

Stormossenin ympäristövaikutusta seurataan suotovesi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteiden avulla. Tämän lisäksi puhdistamojen toimintaa seurataan viikoittaisella näytteenotolla ja analyyseilla.

Pohjavesi ja pintavesi

Pohjavesistä ja pintavesistä otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa.

Pintavesi

PintavesipHBOD 7,
mg/l
Fosfori
mg/l
Ammoniumtyppi/
mg/l
Lämpökestoiset koliformit bakteerit 44C °
cfu/100 ml
PV16,92,20,070,188
PV27,14,433,233,457 049
PV37,33,00,122,151 926
PV47,03,90,040,1590
PV56,32,00,040,1143

Pohjavesi

PohjavesipHBOD 7,
mg/l
Fosfori
mg/l
Ammoniumtyppi,
mg/l
Lämpökestoiset koliformit bakteerit 44C °, cfu/100 ml
HP17,52,00,980,4618
HP27,12,30,340,1146
HP36,72,00,900,9411
HP46,82,72,850,625

Jätevesi

Stormossenin jätevesi koostuu mädätyslaitoksen rejektivedestä, sakokaivolietteestä ja salaojavedestä. Jätevesi esipuhdistetaan Stormossenin prosessivedenpuhdistamossa, josta se pumpataan edelleen viemäriverkostoon ja sieltä Påttin puhdistamolle.

Vuoden 2019 jäteveden määrä oli 125 678 m3. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Prosessivedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD71929
Fosfori154
Ammoniumtyppi714
Kiintoaine7382
ULOSmg/lTavoitearvo (mg/l)
BOD7663300
Fosfori6210
Ammoniumtyppi36750
Kiintoaine2549300

Suotovesi

Stormossenin kaatopaikan suotovesi ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan suotovedenpuhdistamoon, jossa vedestä puhdistetaan mm. kiinteät aineet, BOD7, COD, fosfori, typpi ja ammoniumtyppi. Vuonna 2019 puhdistamo käsitteli 67 644 m3 vesiä kaatopaikoilta ja käsittelykentiltä.

Vedestä otetaan näytteet ennen sen johtamista puhdistamoon sekä puhdistuksen jälkeen ennen veden johtamista luontoon.

Puhdistamo on toiminut hyvin vuoden aikana. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Suotovedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD739
Fosfori1,9
Ammoniumtyppi98
Kiintoaine49
ULOSmg/lRaja-arvo (mg/l)
BOD7230
Fosfori0,071
Ammoniumtyppi0,8770
Kiintoaine3

Puhdistettu suotovesi (lähtevä)

 

Kartan pisteet:

1 Kaasuntankkausasema
2 Prosessivedenpuhdistamo
3 Ajoneuvovaaka
4 Kaasunkäsittely
5 Hyötykäyttöasema
6 Kuivauslaitos
6a Tunneli
7 Elektroniikkavastaanotto
8 Mekaaninen käsittely
8a Sähköpääkeskus
8b Muuntaja
8c Kaasumoottori
8d Biologinen käsittely
9 Toimisto
10 Puhdistamon suotuvesi
11 Sähkökeskus
12 Konehalli
13 Revisol
14 Westenergy