Peräkärryä tyhjennetään hyötykäyttöasemalla

Henkilöstö

Stormossenilla oli vuonna 2019 keskimäärin 42 työntekijää, joista 87 prosenttia oli vakinaisessa työsuhteessa. Työntekijöistä 36 % oli naisia ja 64 % miehiä. Syksyllä 2019 tehtiin henkilöstötutkimus, jotta Stormossenia voitaisiin työpaikkana kehittää. Haluamme kehittää:

 • työpaikan ilmapiiriä
 • työolosuhteita
 • toiminnan tehokkuutta
 • kannustavuutta
 • palkitsevuutta
 • esimiestyötä
 • työmotivaatiota
 • työkyvyn ylläpitämistä

 

Henkilöstön tunnuslukuja201920182017
Henkilöstön määrä 31.12.424140
Henkilötyövuodet yhteensä454642
Määräaikaisten osuus (%)131310
Henkilöstön keskim. vaihtuvuus0,080,040,01
Työsuhteen keskim. pituus (v) 15,615,715,2
Henkilöstön keski-ikä (v) 47,948,749,2
Naisten osuus (%)362727,5
Miesten osuus (%) 647372,5
Koulutuspäivien määrä (pv/htv)5,04,04,0
Koulutuksen kulut (€/htv) 794772865
Virkistys- ja harrastustoiminta (€/htv)671623762
Työtapaturmat (kpl) 231
Tapaturmapoissaolot (pv/htv)0,20,50,1
Sairauspoissaolot (pv/htv)4,73,55,0
Työterveyshuolto (€/htv)804548906
Työsuojelu (€/htv)8689381027

Lisäksi haluamme kehittää Stormossenista työpaikkana entistä toimivamman ja tehokkaaamman. Henkilöstötutkimus tehdään joka toinen vuosi. Personal-NPS tutkimus toistettiin neljästi vuodessa. Mittaria käytetään työpaikan hyvinvoinnin arvioimiseen. Henkilöstövalmentaja Treierin kanssa aloitettiin yhteistyö keväällä 2018, joka jatkui vuonna 2019. Tavoitteena oli työskennellä henkilöstötutkimuksessa ilmenevien kehitysalueiden kanssa. HR-ryhmä aloitti työnsä syksyllä 2017, ja sen tehtävänä on käsitellä henkilöstökysymyksiä, työterveyshuoltoa, työympäristökysymyksiä ja henkilöstön hyvinvointia.

Tavoitteita

Stormossenin tavoitteena on olla turvallinen ja uudistuva työpaikka, jossa työskentelee hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämääriämme. Vaasan Mehiläinen Oy hoitaa yhtiön työterveyspalvelut. Tavoitteenamme on

 • vähentää työperäisiä terveys- ja turvallisuusriskejä ja sairauspoissaoloja
 • ehkäistä pysyvät työkyvyttömyydet
 • edistää työterveyttä ja tuottavuutta
 • ylläpitää myönteistä työnantajakuvaa

Henkilöstön hyvinvointi

Stormossen rohkaisee henkilöstöä ylläpitämään työkykyään tarjoamalla henkilöstön käyttöön kunto- ja kulttuuriseteleitä, aktiivisella TYHY-toiminnalla ja vapaa-ajan toiminnalla. Henkilöstölle järjestettiin syksyllä TYHY-päivä, jossa yhdistettiin yritysvierailu ja kulttuuri. Henkilökunnalle annettiin mahdollisuus osallistua liikuntaryhmään, selkäkouluun sekä liikunta- ja kävelytapahtumiin. Vapaa-ajan toimikunta järjesti mm. kevät- ja joulujuhlat.

Keväällä 2018 otettiin käyttöön uudistettu intranet, sisäisen viestinnän parantamiseksi. Kuukausittain järjestetään henkilöstöinfo koko henkilökunnalle ja osastopalavereita pidetään viikoittain.

Koulutuksia

Henkilöstö osallistui mm. seuraaviin koulutuksiin:

 • hallinnon koulutuksia
 • johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtääviä koulutuksia
 • ympäristöhuollon ammattitutkintoon tähtäävä koulutus
 • hätäensiapu -koulutukset
 • työturvallisuuskortti -koulutuksia
 • excel -koulutuksia
 • vaarallisen jätteen koulutukset
 • kansalliset seminaarit ja koulutuspäivät

Osa sisäisten kuljetusten henkilöstöstä on suorittanut ADR -kortin, eli he saavat kuljettaa sekä vaarallista jätettä että ajoneuvokaasuja.

Työsuojelutoimikunta

Johanna Penttinen-Källroos, työsuojelupäällikkö
Bjarne Krus, työsuojeluvaltuutettu, työntekijät
Ted Holtti, työntekijöiden varavaltuutettu
Pekka Myllyniemi,
työntekijöiden varavaltuutettu
Johan Saarela, työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt
Per-Olof Holm, toimihenkilöiden varavaltuutettu
Emelia Holm,
toimihenkilöiden varavaltuutettu
Heikki Knookala
, työnantajan edustaj

Työsuojelutoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.