Hyötykäytön avainluvut

99,3%

Talteenottoaste

49,3%

Uusiokäyttö

50,0%

Energian talteenotto

0,7%

Kaatopaikalle

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

3096

2019

2842

2018

1831

2017